خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد با تلویزیون

صبا راد و زهرا خاتمی راد از مجریان رادیو و تلویزیون در اینستاگرام اعلام کردند که دیگر با صداوسیما کار نمی کنند.

خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد با تلویزیون

 

ستاره | سرویس اخبار – به گزارش ثریا صبا راد و زهرا خاتمی راد از مجریان رادیو و تلویزیون در اینستاگرام اعلام کردند که دیگر با صداوسیما کار نمی کنند.

 

خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد با تلویزیون

 

خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد با تلویزیون

 

نظر شما چیست؟ آیا این حرکت مجریان صدا و سیما را تایید می‌کنید؟ دیدگاه شما نسبت به موضع گیری دیگر مجریان تلویزیون چیست؟ شما می‌توانید واکنش چهره ها به بروز خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی را نیز در ستاره ببینید. 


ستاره
Logo