عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی ویژه شهادت ایشان

شهادت هنر مردان خداست. ضمن عرض تسلیت به مناسب شهادت سردار بزرگ اسلام با مجموعه ای از عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – شهادت بزرگ مرد جبهه حق علیه باطل بر تمامی عاشقان شهادت تسلیت باد.

 

مجموعه عکس پروفایل شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

سردار دل ها آسمانی شدنت مبارک

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********
ای شهیدان، عشق مدیون شماست
هرچه ما داریم از خون شماست‌
*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عشق را با خون خود کردی تو امضاء‌ای شهید
خویش را بردی به اوج عرش اعلاء‌ای شهید

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

رویت سپید باد، “شهادت” مبارکت!
از ما ببر به شهیدان سلام ما

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است‌

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی

*********

عکس پروفایل شهادت سردار سلیمانی


ستاره
Logo