نحوه محاسبه سود ماه شمار در بانک های مختلف

در نحوه محاسبه سود ماه شمار مبنای محاسبه حداقل مانده مشتری در طول ماه است. همچنین در این روش برای دریافت سود در طول ماه، مبلغ مانده حساب نباید از حداقلی که بانک مشخص کرده کمتر باشد.

نحوه محاسبه سود ماه شمار
ستاره | سرویس عمومی – بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد که سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت بجای روز شمار به صورت ماه شمار پرداخت شود. در این مصوبه آنچه که تعیین کننده سود پرداختی به سپرده گذاران است، حداقل میزان مانده حساب در یک ماه خواهد بود. این مصوبه برای تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی لازم الاجراست. قبلا در مطلبی جداگانه به بررسی نحوه محاسبه سود بانکی پرداخته بودیم؛ حال در این مقاله نحوه محاسبه سود ماه شمار را برای شما توضیح می‌دهیم.
 

نحوه محاسبه سود ماه شمار در بانک ها

نحوه محاسبه سود روز شمار

برای درک بهتر موضوع نحوه محاسبه سود ماه شمار، ابتدا اشاره‌ای به نحوه محاسبه سود روز شمار کرده و سپس به توضیح فرمول سود ماه شمار می‌پردازیم. در روش محاسبه سود روز شمار که تا قبل از این انجام می‌شد، روش پرداخت سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به صورت روز شمار و با نرخ سود مشخص طبق فرمول زیر انجام می‌شد:
(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری)/ ۳۶۵

طبق فرمول فوق، برای مثال اگر نرخ سود بانکی ۱۵ درصد باشد، کمترین مانده هر روز برای یکماه کامل با هم جمع و عدد بدست آمده در نرخ سود که همان ۱۵ درصد بود ضرب شده و سپس در ۳۶۵ تقسیم می‌شد. عدد حاصل از این فرمول مبلغ سودی بود که آخر ماه به حساب سپرده گذار واریز می‌شد.

 

فرمول محاسبه سود ماه شمار

طبق مواردی که گفتیم، پیش از این برای محاسبه سود بانکی حساب‌های کوتاه مدت، مبنای محاسبه حداقل مانده مشتری در یک روز در نظر گرفته می‌شد؛ اما در محاسبه سود ماه شمار، مبنای محاسبه حداقل مانده مشتری در طول ماه خواهد بود؛ به این صورت که میزان حداقل مانده را در تعداد روز‌های ماه که ۳۰ یا ۳۱ روز است ضرب کرده و سپس عدد بدست آمده را در نرخ سودی که بانک تعیین کرده ضرب و عدد حاصل را بر ۳۶۵ روز تقسیم می‌کنند. مبلغ بدست آمده سودی است که برای یک ماه به سپرده گذار پرداخت می‌شود. در این روش برای دریافت سود در طول ماه، مبلغ مانده حساب نباید از حداقلی که بانک مشخص کرده کمتر باشد. در غیر این صورت به آن سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین سپرده باید حداقل یکماه نزد بانک باقی بماند تا سود تعلق بگیرد.
 
میزان حداقل مانده x تعداد روزهای ماه x نرخ سود بانک / ۳۶۵

 

نحوه محاسبه سود ماه شمار در بانک ها

 

بنر-هومکا-ستاره

مفهوم حداقل میزان مانده حساب در طول ماه چیست؟

در پاسخ مثالی می‌زنیم: اگر شما مبلغ ۲۰ میلیون تومان در ابتدای ماه در بانک سپرده بگذارید و در طول ماه مثلا ۵ میلیون آن را حتی برای مدت یک روز برداشت کنید، مبنای محاسبه سود ماه شمار بر اساس ۱۵ میلیون باقی مانده انجام می‌شود؛ چرا که کمترین مقدار پولی که در طول ماه در حساب شما بوده ۱۵ میلیون تومان بوده است. پس اگر قصد دریافت سود بهتری دارید سعی نماید از حساب خود در طول ماه برداشت نکنید.
 
برای درک بهتر مثال فوق، ما به صورت عددی سود ماه شمار را برای شما توضیح می‌دهیم.
 
فرض کنید شما در ابتدای ماه ۲۰ میلیون تومان سپرده گذاری کوتاه مدت نزد بانک ملت با نرخ سود ۱۵ درصد ایجاد می‌کنید و چند وز بعد ۵ میلیون تومان از حساب خود برداشت می‌کنید و قبل از پایان ماه دوباره آن ۵ میلیون را به حساب خود برمی‌گردانید. حال نحوه محاسبه سود شما به چه صورت است؟ باید گفت عدد مبنا در محاسبه ۱۵ میلیون تومان خواهد بود، زیرا این عدد کمترین مقداری است که در طول ماه در حساب شما مشاهده می‌شود.
پس سود ماه شمار را طبق فرمول زیر به ریال برایتان محاسبه می‌شود.
 
فرمول محاسبه سود ماه شمار:
 
۳۶۵ / (حداقل مانده حساب در طول ماه) × (تعداد روز‌های ماه) × (نرخ سود بانکی)

۱۸۵۰۰۰۰ ریال = ۳۶۵ / (۱۵%) × (۳۰) × (۱۵۰۰۰۰۰۰)

ملاحظه کردید که سود بر مبنای کمترین مانده در طول ماه که همان ۱۵ میلیون تومان بود محاسبه شد و مبلغ ۱۸۵ هزار تومان که در مثال فوق به ریال حساب شده به عنوان سود سپرده ماه شمار برای شما منظور خواهد شد. توجه کنید اگر در طول ماه به حساب خود دست نزنید و هیچ برداشتی نداشته باشد مبلغ سود برمبنای همان ۲۰ میلیون اولیه خواهد بود.

 

محاسبه سود ماه شمار در بانک‌های مختلف

باید گفت فرمول محاسبه سود ماه شمار در تمامی بانک‌ها به همان شکلی است که توضیح دادیم تنها تفاوت در نرخ سود بانکی است.
  • بانک‌های دولتی (ملت، ملی، رفاه، سپه و …) ۱۵%
  • بانک تجارت ۱۸ درصد
  • بانک اقتصاد نوین ۱۹ درصد
  • بانک آینده ۲۰ درصد
  • بانک مهر اقتصاد برای سپرده‌های بالاتر از ۱۰۰ میلیون نرخ سود ۲۰ درصد و برای سپرده‌های زیر صد میلیون نرخ سود ۱۸ درصد 

سخن آخر

امروزه انواع مختلفی از پرداخت سود مانند سود‌های روز شمار، ماه شمار، کوتاه مدت، بلند مدت و … از سوی بانک‌ها به مشتریان وجود دارد. از آنجاییکه مهمترین مسئله برای سپرده گذار، آگهی از میزان سود دریافتی خود است، بنابراین دانستن نحوه سود امری لازم به نظر می‌آید. همچنین موضوعات مهم مالی و بانکی دیگر مانند اطلاع از شرایط گرفتن دسته چک برای افراد حقیقی و حقوقی   و آموزش تبدیل شماره حساب به شبا نیز از جمله سوالات متداول مشتریان بانکی است.
شما کدام یک از انواع سپرده گذاری و سود بانکی را بیشتر می‌پسندید؟ آیا نحوه محاسبه سود ماه شمار را منصفانه می‌دانید؟ لطفا نظرات خود را در اینباره در قسمت نظرات و پرسش‌ها با ما و دیگر مخاطبان ستاره در میان بگذارید.

ستاره
Logo