شرح مراحل و مدت زمان طلاق غیابی به زبان ساده

از آنجا که در اسلام و قوانین ایران حق طلاق با مرد است، زوجه برای رسیدن به حکم طلاق ملزم به اثبات دلایل محکمه پسند خواهد بود. مراحل و مدت زمان طلاق غیابی مربوط به سه مرحله رای بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی است، که در این مقاله به این مراحل می‌پردازیم.

طبقه بندی:

مراحل و مدت زمان طلاق غیابی

ستاره | سرویس عمومی – بی شک مهمترین و بیشترین دعوی خانوادگی مطرح در دادگاه‌های کشور، پرونده طلاق است. گاهی به دلیل عدم حضور یکی از زوجین، دادگاه حکم به طلاق غیابی می‌دهد. پس از آگاهی از شرایط طلاق غیابی برای زن و مرد، خوب است درباره مراحل و مدت زمان طلاق غیابی نیز اطلاعات کسب کنید. 

 

مراحل و مدت زمان طلاق غیابی

 

مدت زمان طلاق غیابی

مدت زمان طلاق غیابی برای زن، به روند رسیدگی به پرونده طلاق بستگی دارد. این پروسه ممکن است تا یک سال و نیم زمان ببرد. البته اگر دلیل طلاق غیابی غیبت شوهر باشد، این غیبت باید بیش از چهار سال طول کشیده باشد تا با دادخواست زن، رای به طلاق غیابی صادر شود. برای درک بهتر مدت زمان این پروسه مراحل پرونده طلاق غیابی را بررسی می‌کنیم. 

 

مراحل دادخواست زن برای رای به طلاق غیابی

۱. نگارش دادخواست

اولین مرحله درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، که منجر به صدور رای به طلاق می‌شود، نگارش دادخواست و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که بعد از آن به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع می‌شود.

شرایط شکلی دادخواست طلاق غیابی توسط زن

علاوه بر نوشتن مشخصات خواهان در دادخواست، نوشتن مشخصات خوانده نیز ضروری است. در خصوص مشخصات خوانده، ذکر نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه زوج الزامی است. اما معمولا در مواردی که دادخواست طلاق توسط زوجه منجر به صدور رای غیابی نسبت به خواسته ی طلاق می‌شود، زن معمولا از اقامتگاه زوج بی اطلاع است که البته قانون گذار این امر را مانع جریان رسیدگی ندانسته و در این صورت دادخواست با هزینه ی خواهان از طریق روزنامه ابلاغ می‌شود.

در موردی که دلیل طلاق، غیبت شوهر بیش از چهار سال باشد مطابق ماده ی 1032 قانون مدنی ، در روزنامه های کثیرالانتشار تهران آگهی می‌شود.

مانند نمونه ی زیر، پس از پرکردن مشخصات طرفین، خواسته با عنوان (صدور گواهی عدم امکان سازش) به علاوه درخواست حقوق مالی نوشته شده و در بخش بعدی دلایل طلاق آورده می‌شود.

 

مراحل و مدت زمان طلاق غیابی

۲. به جریان افتادن پرونده و حکم به طلاق غیابی

پس از کامل کردن دادخواست طلاق و ثبت آن پرونده به جریان می افتد و با محکمه پسند بودن دلایل طلاق حتی در صورت عدم رضایت زوج یا عدم حضورش، حکم به طلاق غیابی صادر می‌شود؛ که در این صورت این رای غیابی برای زوج قابل واخواهی است.

طبق ماده 303 «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد»

۳. مهلت واخواهی 

طبق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای آنها که مقیم خارج از کشورند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است.

۴. مهلت تجدید نظر خواهی

پس از پایان مهلت واخواهی، طرفین (زوج و زوجه) می‌توانند در صورتی که حکم دادگاه بدوی به ضرر آن‌ها باشد طبق ماده 331 و330 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی کنند.

طبق ماده ی 336 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اصحاب دعوی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. در این صورت پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می‌شود و پس از بررسی توسط دادگاه تجدیدنظر که معمولا بدون حضور طرفین صورت می‌گیرد رای صادر می‌شود.

۵. مهلت فرجام خواهی

در این مرحله نیز هر طرف که رای بر ضرر او باشد با استناد به مواد 366 و 367 می‌تواند از رای فرجام خواهی کند. طبق ماده 397 آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه خواهد بود.

 

مراحل و مدت زمان طلاق غیابی

 

کلام آخر

ذکر این نکته ضروری است که در پرونده های طلاق پیچیدگی بسیار است و برای تسریع در مراحل آن و رسیدن به نتیجه دلخواه، انتخاب وکیل مناسب در این راه حائز اهمیت است. شما می‌توانید ارکان چهارگانه انواع طلاق و طلاق توافقی و اطلاعاتی جامع و کاربردی درباره آن را نیز درستاره بخوانید.


ستاره
Logo