برداشتی از ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد به شرایطی گفته می‌شود که در مواجهه با شرایط مشابه ناخوشایندی که در گذشته اتفاق افتاده، احتیاط بیش از اندازه به خرج دهیم.

ستاره | سرویس سرگرمی – در گفتار و ادبیات مردم ایران زمین، ضرب المثل‌های زیادی جای دارد که برخی از آن‌ها در قیاس با سایر ضرب المثل‌ها، کاربرد بیشتری دارند. ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، چنین وضعیتی دارد. این ضرب المثل در موقعیت‌های مختلفی می‌تواند کاربرد داشته و حکایات گوناگونی نیز در باب آن بازگو شده‌اند. در ادامه به چندین برداشت و معنا از ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، می‌پردازیم.

 

برداشتی از ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

 

معنی ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

مارگزیده یا کسی که یک بار توسط مارگزیده شده است، از آن پس حتی با دیدن یک ریسمان دو رنگ سیاه و سفید، به وحشت مار می‌افتد. او که پیش‌تر زهر نیش مار را تجربه کرده، حالا با دیدن یک طناب نیز، ترس از مار را به یاد آورده و ناخودآگاه در گارد دفاعی فرو می‌رود. این وضعیت می‌تواند در موقعیت کاری، زندگی اجتماعی، زندگی زناشویی و احساسی، روابط میان دوستان و فامیل و غیره اتفاق بیفتد. به طور مثال ممکن است شما یک بار در یک رابطه شراکتی، ضربه بدی از شریک خود خورده و از آن پس از هر گونه شراکت کوچک و جزئی نیز هراس داشته باشید.

 

برداشتی از ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

 

در واقع این ضرب المثل به شرایطی اشاره دارد که از موقعیتی منفی و بد، به نحوی متضرر شده ایم و از آن پس نسبت به هر شرایط مشابهی وحشت و هراس داریم. به طور مثال وقتی از یک نفر بدی می‌بینیم، از آن پس نسبت به سایر افراد نیز به همان شکل بدبین خواهیم بود. فرض کنید یک بار از یک همسایه بدی دیده و از آن پس دیگر به هیچ یک از همسایگان جدید خود، اعتماد نداشته باشید و از آن‌ها دوری کنید. به این صورت می‌توان درباره شما چنین گفت که مارگزیده از ریسمان سیاه و سید می‌ترسد!

همین طور ممکن است با یک بار اعتماد کردن به کسی یا چیزی و ضربه خوردن از آن جانب، دیگر اعتماد خود را از دست داده و به سایر موقعیت‌ها نیز اعتماد نکنیم. در حقیقت همان یک بار تجربه ناخوشایند، باعث شده تا همیشه انتظار اتفاق‌های منفی را داشته و به کمترین چیزها مشکوک و بدبین باشیم.

 

برداشتی از ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد/

 

سخن پایانی

آیا شما نیز تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته و پس از آن احتیاط و هراس دائمی نسبت به شرایط مشابه را تجربه کرده‌اید؟ به نظر شما در این وضعیت بهترین راهکار چیست و چطور باید با موقعیت‌های موازی روبرو شد؟ توصیه می‌کنیم بازآفرینی ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد به زبانی ساده و دلنشین را هم بخوانید.


ستاره
Logo