شهره سلطانی در کنار جمعی از بازیگران در نمایشگاه محیط زیست

شهره سلطانی بازیگر سینما اهل کشور ایران است. تصاویر شهره سلطانی در کنار جمعی از بازیگران در نمایشگاه محیط زیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
شهره سلطانی با انتشار عکس زیر در شبکه‌های اجتماعی نوشت:
امروز نمایشگاه محیط زیست…
چه تلخه حال این روز‌های زمین…
تصاویر شهره سلطانی در کنار جمعی از بازیگران در نمایشگاه محیط زیست

تصاویر شهره سلطانی در کنار جمعی از بازیگران در نمایشگاه محیط زیست

تصاویر شهره سلطانی در کنار جمعی از بازیگران در نمایشگاه محیط زیست


ستاره
Logo