تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰
کد خبر: ۳۶۳۹۲
برای بافت کیسه خواب نوزاد تنها کافی است اطلاعات اولیه قلاب بافی را داشته باشید. نقشه بافت، آستین و کلاه به طور کامل در این مطلب توضیح داده شده است.
آموزش بافت کیسه خواب نوزاد
ستاره | سرویس خانه داری - کیسه خواب یکی از اقلام ضروری در سیسمونی نوزاد است. ابعاد آن به قدری است که روی لباس‌های روزانه نوزاد پوشیده می شود و فضای کافی برای پا‌ها دارد. کیسه خواب یک وسیله ایده آل برای بیرون رفتن و مسافرت با نوزاد است.
همانگونه که در تصویر مشخص است، بافت کیسه خواب نوزاد کار پیچیده ای نیست. تنها اندکی آشنایی با قلاب بافی و انواع بافت آن کافی است. اگر هیچ شناختی از قلاب بافی و انواع پایه ها ندارید، برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات قلاب بافی، می‌توانید نگاهی به مطلب آموزش بافت اسکاج در خانه بیندازید. 
 

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد

هر آنچه که برای بافتن این کیسه خواب لازم دارید، در ادامه آمده است:
 
اندازه کیسه خواب:
 • طول: (۸۱-۷۵ ) ۷۱-۶۵ سانتی متر
 • دور تا دور ناحیه سینه: (۵۶-۵۱ ) ۴۶-۴۱ سانتی متر
 • اندازه واقعی: (۷۵) ۶۵ سانتی متر
 • طول تا سرشانه: (۶۳) ۵۳.۵ سانتی متر
 • درز آستین با مچ تاشده به پشت: (۱۸) ۱۵ سانتی متر

نکته: عداد داخل پرانتز برای اندازه بزرگتر داده شده اند.

مقیاس:

 • ۱۶ بافت پایه بلند دوبل و ۸.۵ رج = ۱۰ سانتی متر روی بافت پایه بلند دوبل با قلاب ۴ میلی متری

مواد موردنیاز:

 • (۷) ۶ کلاف ۵۰ گرمی نخ آبی تیره
 • ۱ کلاف ۵۰ گرمی نخ سفید
 • قلاب ۴ و ۳.۵ میلی متری
 • (۱۴) ۱۲ عدد دکمه

 

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد

 

شروع بافت

قطعه پشت

با استفاده از قلاب ۴ میلی متری و نخ آبی (۶۲) ۵۳ دانه زنجیره بزنید.

رج پایه گذاری

رج روی کار: یک پایه بلند دوبل در چهارمین زنجیره روی قلاب ببافید. یک پایه بلند دوبل در هر زنجیره تا انتها ببافید و برگردید. (۶۰) ۵۲ دانه. (اولین ۳ زنجیره را اولین دانه حساب کنید).
رج طرح: ۳ تا زنجیره بزنید. اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل ببافید. با بافت یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ابتدای رج قبل خاتمه دهید، برگردید.

رج طرح را (۴۰) ۳۴ بار تکرار کنید و با رج پشت کار خاتمه دهید. (۴۲) ۳۶ رج در کل.

نخ را قطع کنید.


حلقه آستین را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، اولین ۷ پایه بلند دوبل را جا بگذارید و نخ را به پایه بلند دوبل بعد وصل کنید.
رج بعد: ۳ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند دوبل در پایه بلند دوبل بعد ببافید. یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۴۴) ۳۶ پایه بلند دوبل بعد ببافید. برگردید. (۴۶) ۳۸ دانه
رج طرح را (۱۲) ۱۰ بار تکرار کنید و با رج پشت خاتمه دهید. (۵۵) ۴۷ رج در کل.
نخ را قطع کنید.


برگردان کیسه خواب

طوری که سمت روی قطعه پشت به طرف رو باشد، با استفاده از قلاب ۴ میلی متری، نخ آبی را در لبه پایین به این ترتیب وصل کنید:
انتهای اولین ۳ پایه بلند دوبل را جا بگذارید. نخ را به انتهای پایه بلند دوبل بعد وصل کنید.
رج ۱: سه تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند دوبل در انتهای هر یک از (۵۳) ۴۵ پایه بلند دوبل بعد ببافید، برگردید. مجموعا (۵۴) ۴۶ دانه
رج طرح را مانند پشت ۵ بار تکرار کنید.

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد

موتیف ماه

 • اولین رج: با نخ آبی ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید، یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۹) ۶ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲۶ پایه بلند دوبل از رج ۱ نقشه را (از راست به چپ بخوانید) طبق رنگ نخ‌های نشان داده شده روی نقشه ببافید. با نخ آبی یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۷) ۱۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید. یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ببافید، برگردید.
 • دومین رج: با نخ آبی ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هریک از (۱۷) ۱۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲۶ پایه بلند دوببل از رج ۲ نقشه را (از چپ با راست بخوانید) طبق رنگ نخ نشان داده شده روی نقشه ببافید. با نخ آبی یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۹) ۶ پایه بلند دوبل بعد ببافید. یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ببافید، برگردید.
 • به همین ترتیب ادامه دهید و طبق نقشه تا رج ۱۴ ببافید و کامل کنید. ۲۰ رج در کل.
 • با نخ آبی ادامه دهید: رج طرح را ۴ بار دیگر ببافید، ۲۴ رج در کل
 • نخ را قطع کنید.

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد

برای اطلاع از روش تغییر رنگ نخ در بافت، مطلب آموزش تصویری بافتن طرح‌ گرافیکی رشته‌ای را مطالعه کنید.

سمت چپ جلو

 • با استفاده از قلاب ۴ میلی متری و نخ آبی (۳۱) ۲۷ دانه زنجیر بزنید. رج پایه گذاری و رج ۱ قطعه پشت را ببافید. (۲۹) ۲۵ دانه.
 • رج پایه گذاری را رج پشت کار حساب کنید:
  رج طرح را (۱۵) ۹ بار تکرار کنید و با رج پشت کار خاتمه دهید. (۱۷) ۱۱ رج در کل
 • نخ را قطع کنید.


حلقه آستین را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید و نخ را به پایه بلند دوبل بعدی وصل کنید.
رج بعد: ۳ تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند دوبل در پایه بلند دوبل دوبل بعد ببافید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل ببافید و با بافت یک پایه بلند دوبل در یومین زنجیره از ۳ زنجیره خاتمه دهید، برگردید. (۲۲) ۱۸ دانه.
رج طرح را (۷) ۵ بار تکرار کنید و با رج پشت خاتمه دهید.


یقه را فرم دهید

 • اولین رج: ۳ تا زنجیره بزنید. اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۵) ۱۳ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲ پایه بلند دوبل با هم روی ۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید، برگرید.
 • دومین رج: ۲ تا زنجیره بزنید. ۲ بافت پایه بلند دوبل با هم را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل ببافید، با یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره خاتمه دهید، برگردید.
 • سومین رج: ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۳) ۱۱ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲ پایه بلند دوبل باهم روی آخرین دو پایه بلند دوبل ببافید، برگردید.
 • چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید، (۱۴) ۱۲ دانه.
 • رج طرح را یکبار تکرار کنید. نخ را قطع کنید.

سمت راست جلو

مانند سمت چپ جلو ببافید:

 • با استفاده از قلاب ۴ میلی متری و نخ آبی (۳۱) ۲۷ دانه زنجیر بزنید. رج پایه گذاری و رج ۱ قطعه پشت را ببافید. (۲۹) ۲۵ دانه.
 • رج پایه گذاری را رج پشت کار حساب کنید:
  رج طرح را (۱۵) ۹ بار تکرار کنید و با رج پشت کار خاتمه دهید. (۱۷) ۱۱ رج در کل

حلقه آستین را فرم دهید

رج بعد: ۳ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند دوبل در اولین پایه بلند دوبل ببافید. یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۲۰) ۱۶ پایه بلند دوبل بعد ببافید، برگردید. (۲۲) ۱۸ دانه.
رج طرح را (۷) ۵ بار تکرار کنید و با رج پشت خاتمه دهید. نخ را قطع کنید.

یقه را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، اولین (۴) ۲ پایه بلند دوبل را جا بگذارید و نخ را به پایه بلند دوبل بعد وصل کنید.

 • اولین رج: ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۶) ۱۴ پایه بلند دوبل بعد ببافید، یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ببافید، برگردید.
 • دومین رج: ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید، یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۴) ۱۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲ پایه بلند دوبل باهم روی آخرین ۲ پایه بلند دوبل ببافید، برگردید.
 • سومین رج: ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ بافت پایه بلند دوبل جا بگذارید، یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل بعد ببافید. با یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره خاتمه دهید، برگردید.
 • چهارمین رج: ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید، یک پایه بلند دوبل در هر یک از (۱۲) ۱۰ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲ پایه بلند دوبل باهم روی آخرین پایه بلند دوبل ببافید، برگردید. (۱۴) ۱۲ دانه
 • رج طرح را یکبار دیگر تکرار کنید. نخ را قطع کنید.

آستین (۲ عدد)

درز سرشانه‌ها را بدوزید. از لبه سرشانه شروع کنید:
طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ آبی را با استفاده از قلاب ۴ میلی متری در گوشه داخلی حلقه آستین وصل کنید. ۳ تا زنجیره بزنید. (۴۴) ۳۸ پایه بلند دوبل با فاصله یکسان در امتداد لبه حلقه آستین ببافید، برگردید.
رج طرح را (۵) ۳ بار تکرار کنید. (۶) ۴ رج در کل

آستین را فرم دهید

 • رج ۱ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل ببافید، با یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره خاتمه دهید، برگردید.
 • رج ۲ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل تا آخرین پایه بلند دوبل ببافید، بالای دو زنجیره را جا بگذارید، برگردید.
 • رج ۳ کم کردن: ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل تا آخرین پایه بلند دوبل ببافید، بالای دو زنجیره را جا بگذارید، برگردید.
 • رج ۴ کم کردن: ۳ تا زنجیره بزنید، اولین پایه بلند دوبل را جا بگذارید. یک پایه بلند دوبل در هر پایه بلند دوبل ببافید، با یک پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره خاتمه دهید، برگردید. (۴۲) ۳۶ دانه.
 • این ۴ رج را دوبار تکرار کنید، (۳۸) ۳۲ دانه، (۱۸) ۱۶ رج در کل
 • فقط برای دومین اندازه: رج طرح را یکبار دیگر تکرار کنید.
 • برای هر دو اندازه: (۱۹) ۱۶ رج در کل. نخ را قطع کنید.

 

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد

 

مچ

درز آستین‌ها را به طوری که اولین ۴ رج فرم دادن حلقه آستین با هم جفت باشند، بدوزید.
با قلاب ۳.۵ میلی متری، نخ آبی را در انتهای درز آستین وصل کنید.

 • دور ۱: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین پایه بلند دوبل ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند دوبل ببافید و با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند، دور را خاتمه دهید.
 • دور ۲: یک پایه بلند در هر پایه بلند دور ببافید، (۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند ببافید) ۴ بار با فاصله یکسان انجام دهید.
 • دور ۳: یک پایه بلند در هر پایه بلند ببافید.
 • دور ۳ را ۵ بار تکرار کنید و روی درز آستین با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند آخرین دور خاتمه دهید، ۸ دور در کل. نخ را قطع کنید.

کلاه

 • با استفاده از قلاب ۴ میلی متری و نخ آبی (۷۴) ۶۶ عدد زنجیره بزنید.
 • رج پایه گذاری و رج طرح را مانند پشت ببافید، (۷۲) ۶۴ دانه.
 • رج طرح را (۱۴) ۱۲ بار تکرار کنید. (۱۶) ۱۴ رج در کل.

حاشیه کلاه

قلاب را تغییر دهید و با قلاب ۳.۵ میلی متری کار کنید.
 • رج کم کردن: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین پایه بلند دوبل ببافید. یک پایه بلند در هر یک از (۳) ۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید. { ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید، یک پایه بلند در هر یک از (۷) ۶ پایه بلند دوبل بعد ببافید} ۷ بار انجام دهید. ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند دوبل بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از آخرین ۲ پایه بلند دوبل ببافید، ۱ پایه بلند در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ببافید، برگردید. (۶۴) ۵۶ دانه.
 • رج بعد: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند تا انتها ببافید، برگردید.
 • این رج را دوبار دیگر تکرار کنید، نخ را قطع کنید.
 • لبه پایین کلاه را از وسط تا بزنید و به هم وصل کنید و درز پشت را فرم دهید. لبه‌های طرفین را به لبه یقه بدوزید و در امتداد لبه یقه جلو رل به طور یکسان جمع کنید.

نوار‌های حاشیه جلو

درز طرفین را به هم وصل کنید. رج‌های انتها را در زیر حلقه آستین با هم جفت کنید.


حاشیه دکمه طوری که سمت چپ روی سمت راست قرار بگیرد:

نوار سمت راست جلو

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ آبی را با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری در گوشه پایین پشت وصل کنید.

 • اولین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند باهم در هر گوشه ببافید، یک پایه بلند در انتهای هر پایه بلند دوبل در امتداد لبه پایین سمت راست جلو ببافید، ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید. ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا بالا تا ابتدای فرم دادن یقه ببافید، برگردید.
 • دومین رج: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند ببافید. ۳ پایه بلند در دومین پایه بلند از ۳ پایه بلند در گوشه بیرونی ببافید و ۳ پایه بلند باهم در در گوشه داخلی ببافید و خاتمه دهید، برگردید.
 • سومین و چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید، نخ را قطع کنید.

نوار سمت چپ جلو

محل ۴ عدد دکمه روی لبه سمت راست جلو به این ترتیب علامت بزنید:
محل دکمه بالا را با ۲ دانه پایین لبه یقه، یک دانه در گوشه سمت راست جلو و ۲ دانه دیگر با فاصله یکسان بین آن‌ها علامت بزنید.

 • اولین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید. یک پایه بلند در انتهای هر پایه بلند دوبل در امتداد لبه پایین سمت چپ جلو ببافید. ۳ پایه بلند باهم در گوشه ببافید. ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا پایین تا گوشه پایین پشت ببافید، برگردید.
 • دومین رج: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند ببافید. ۳ پایه بلند در دومین پایه بلند از ۳ پایه بلند در گوشه بیرونی ببافید و ۳ پایه بلند باهم در گوشه داخلی ببافید. رج را خاتمه دهید و برگردید. محل ۴ جا دکمه را برای ۴ عدد دکمه روی لبه یمت راست جلو علامت بزنید.
 • سومین رج: مانند دومین رج ببافید، هر جا دکمه را روبروی محل هر یک از علامت‌ها به این ترتیب درست کنید: { ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ تا پایه بلند را جا بگذارید}.
 • چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید، ۲ پایه بلند در هر فاصله ۲ زنجیره ببافید، نخ را قطع کنید.

برای دکمه، طوری که سمت راست روی سمت چپ قرار بگیرد:
نوار سمت چپ را مانند بالا ببافید. جا دکمه‌ها را حذف کنید.
محل ۴ عدد دکمه را علامت بزنید. نوار سمت راست را هم مانند بالا ببافید و جا دکمه‌ها را در مقابل علامت هر دکه درست کنید.
در هر گوشه پایین پشت، نوار را به طرف گوشه مرکز جلو تا بزنید و لبه کنار نوار را به انتهای ۳ پایه بلند دوبل در هر سمت برگردان بدوزید.

حاشیه برگردان کیسه

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ آبی را با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری در گوشه پایین سمت راست برگردان وصل کنید.

 • اولین رج: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید، یک پایه بلند در هر پایه بلند دوبل در امتداد لبه بالای برگردان ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید. ۲ پایه بلند در لبه کنار هر رج تا گوشه پایین سمت چپ ببافید، برگردید.
 • دومین رج: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند و ۳ پایه بلند در دومین پایه بلند از ۳ پایه بلند در هر گوشه ببافید. خاتمه دهید و برگردید.
  برای (۱۱) ۹ عدد جادکمه مانند زیر علامت بزنید:
  یک عدد در مرکز بالای لبه برگردان هماهنگ با دکمه پایین در لبه جلو، یک عدد در هر گوشه برگردان، ۲ عدد دیگر را روی لبه بالا با فاصله یکسان بین آنها، (۳) ۲ عدد دیگر را در هر سمت برگردان با فاصله یکسان بین آن‌ها علامت بزنید.
 • سومین رج: مانند دومین رج ببافید. جادکمه‌ها را روبروی محل هر یک از علامت‌ها به این ترتیب درست کنید:
  { ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید}.
 • چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید. ۲ پایه بلند در هر فاصله ۲ زنجیره ببافید. نخ را قطع کنید.
 • در هر گوشه پایین، لبه کنار حاشیه را تا پایین بدوزید. دکمه‌ها را هم روبروی جادکمه‌ها بدوزید.

ستاره‌ها را درست کنید (۳ عدد)

با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری و نخ سفید، ۵ تا زنجیره بزنید و با یک بافت نامریی در اولین زنجیره بهم وصل کنید و به صورت یک حلقه فرم دهید.

 • دور ۱: *: سه تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند در دومین زنجیره روی قلاب ببافید. یک پایه بلند ساده یا نیم دوبل در زنجیره بعد ببافید. یک بافت نامریی در زنجیره بعد حلقه ببافید.
 • * را ۴ بار دیگر تکرار کنید. با آخرین بافت نامریی در انتهای اولین راس ستاره خاتمه دهید. نخ را قطع کنید.
  ستاره‌ها را روی برگردان، طبق تصویر قرار دهید و در جای خود بدوزید. با نخ آبی دهان و چشم را روی موتیف ماه با دوخت زنجیره، همانطور که روی نقشه نشان داده شده است، گلدوزی کنید.

در خاتمه طبق توضیحات مندرج روی برچسب نخ کاموا، کار را اتو بزنید.

 

سخن آخر

بافتنی هنری آرامش بخش برای پر کردن اوقات فراغت در دوران بارداری است. اگر علاقمندید لباس‌های بیشتری برای نوزاد در راهتان ببافید، مطالعه مطالب آموزش تصویری بافت پاپوش نوزادی (برای تازه کارها)، آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف‌های شش ضلعی و آموزش بافت ژاکت نوزاد با قلاب (برای حرفه ای ها) را به شما توصیه می‌کنیم. با آموزش‌های بافتنی ستاره که شامل طرح‌های جذابی برای کودکان و بزرگسالان است، همراه باشید. خوشحال می‌شویم تجربیات خود را با ما و خوانندگان ستاره در بخش نظرات و پرسش‌ها در میان بگذارید.


برگرفته از: قلاب بافی برای کودکان / انتشارات بین المللی حافظ

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.