تفاوت فرضیه و پیش بینی در چیست؟

مهم‌ترین تفاوت فرضیه و پیش بینی این است که فرضیه یک فرض تجربی بوده که می‌تواند از طریق روش‌های علمی مورد آزمایش قرار گیرد؛ در حالی که پیش بینی اعلانی است که از قبل در مورد آنچه در آینده اتفاق می‌افتد ارائه می‌شود.

تفاوت فرضیه و پیش بینی


ستاره |
سرویس عمومی – 
فرضیه ابزاری اساسی در انجام تحقیق است و آزمایشات و مشاهدات جدیدی را ارائه می‌دهد. در واقع بیشتر آزمایشات انجام شده هستند و تنها هدف، آزمایش فرضیه است. فرضیه یک توضیح مفروض برای وقوع یک پدیده خاص به شمار می‌آید که توسعه آن مبتنی بر شواهد خاص خواهد بود. به دلیل دانش ناکافی، بسیاری چنین می‌پندارند که فرضیه همان پیش بینی است، اما این دو کاملا متفاوت هستند. پیش بینی، از پیش آگاهی داشتن در مورد وقایع آینده است که گاه مبتنی بر شواهد و گاهی اوقات بر اساس غریزه یا احساس فرد خواهد بود. در این مطلب به بررسی تفاوت فرضیه و پیش بینی خواهیم پرداخت.


در این مطلب می‌خوانید:


تعریف فرضیه

به زبان ساده، فرضیه به معنای توضیح پیشنهادی برای یک پدیده است که می‌تواند تأیید یا رد شود. به منظور تحقیق، فرضیه به عنوان یک بیانیه پیش‌گویانه تعریف شده است که می‌تواند با استفاده از روش علمی آزمایش و تأیید شود. محقق با آزمایش فرضیه می‌تواند اظهارات احتمالی را در پارامتر جمعیت بیان کند. هدف فرضیه یافتن راه حل برای یک مسئله معین است. فرضیه یک گزاره صرفی است که برای اثبات اعتبارش مورد آزمایش قرار می‌گیرد. فرضیه رابطه بین متغیر مستقل با برخی متغیرهای وابسته را بیان می‌کند. خصوصیات فرضیه به شرح زیر است:

  • باید واضح و دقیق باشد.
  • باید به سادگی بیان شده باشد.
  • باید خاص باشد.
  • باید متغیرها را به هم پیوند دهد.
  • باید مطابق با واقعیت‌های شناخته شده باشد.
  • باید بتواند آزمایش شود.
  • باید آنچه را که ادعا می‌کند توضیح دهد.

 

تعریف پیش بینی

پیش بینی به عنوان بیانیه‌ای توصیف می‌شود که از رویدادی در آینده خبر می‌دهد و ممکن است بر اساس دانش و تجربه باشد؛ یعنی ممکن است از یک حدس محض مبتنی بر غریزه یک فرد شکل بگیرد. این اصطلاح به عنوان یک حدس آگاهانه خوانده می‌شود؛ یعنی فردی که دانش موضوعی کافی دارد و از داده‌های دقیق و استدلال منطقی استفاده می‌کند. تحلیل رگرسیون یکی از تکنیک‌های آماری است که برای تهیه پیش بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی، آینده‌نگر (پیش بینی کننده) مبلغ خوبی را برای تهیه پیش بینی مربوط به وقایع، فرصت‌ها، تهدیدها یا خطرات احتمالی دریافت می‌کند. برای این منظور، آینده‌نگران تمام وقایع گذشته و حال را مطالعه می‌کنند تا وقایع آینده را پیش بینی کنند. علاوه بر این، پیش بینی در آمار نیز برای استنباط در مورد یک پارامتر جمعیت نقش مهمی ایفا می‌کند.

تفاوت فرضیه و پیش بینی

تفاوت‌های کلیدی بین فرضیه و پیش بینی

تفاوت فرضیه و پیش بینی می‌تواند به وضوح در دلایل زیر مشخص شود:

۱. توضیحی مفروض برای یک واقعه قابل مشاهده که بر اساس واقعیت‌ها ایجاد شده است و به عنوان مقدمه‌ای برای مطالعه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان فرضیه شناخته می‌شود. بیانیه‌ای که بازگوکننده چیزی است که در آینده اتفاق می‌افتد یا تخمین زده می‌شود، به عنوان پیش بینی شناخته می‌شود.

۲. فرضیه چیزی نیست جز یک فرض تجربی که می‌تواند با روش‌های علمی آزمایش شود. در مقابل، پیش بینی نوعی اعلان است که پیشاپیش در مورد اتفاقات آینده ساخته شده است.

۳. در حالی که فرضیه یک حدس هوشمندانه است، پیش بینی یک حدس بدیهی و مسلم می‌باشد.

۴. فرضیه همیشه توسط حقایق و شواهد پشتیبانی می‌شود. در مقابل، پیش بینی‌ها بر اساس دانش و تجربه شخصی ساخته می‌شوند، اما همیشه هم این‌طور نیست.

۵. فرضیه همیشه یک توضیح یا دلیل دارد، در حالی که پیش بینی هیچ توضیحی ندارد.

۶. تدوین فرضیه مدت زمان زیادی طول می‌کشد. بر عکس، پیش بینی در مورد اتفاقی در آینده است که مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد.

۷. فرضیه پدیده‌ای را تعریف می‌کند که ممکن است رویدادی در آینده یا گذشته باشد. در مقابل، پیش بینی در مورد وقوع یا عدم وقوع رویدادی خاص در آینده توضیح می‌دهد.

۸. فرضیه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را بیان می‌کند. از طرف دیگر، پیش بینی هیچ ارتباطی بین متغیرها نشان نمی‌دهد.

جدول مقایسه‌ای 

مبنای مقایسه فرضیه پیش بینی
تعاریف یک فرض تجربی که می‌تواند از طریق روش‌های علمی مورد آزمایش قرار گیرد. اعلانی که از قبل در مورد آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد ارائه شده است.
حدس و گمان برآورد تجربی برآورد محض
مبتنی بر حقایق و شواهد ممکن است مبتنی بر واقعیت یا شواهد باشد
توضیح بله خیر
فرمول سازی زمان زیادی می‌برد زمان نسبتا کمی طول می‌کشد
توصیف پدیده‌ای که ممکن است رویدادی در آینده یا گذشته باشد رویدادی در آینده
ارتباط و همبستگی همبستگی گاه به گاه بین متغیرها را بیان می‌کند ارتباط بین متغیرها را بیان نمی‌کند

نتیجه گیری

به طور خلاصه، پیش بینی صرفا یک حدس برای تشخیص آینده است، در حالی که فرضیه گزاره‌ای به حساب می‌آید که برای توضیح ارائه خواهد شد. پیش‌بینی می‌تواند فارغ از دانش در زمینه خاص، توسط هر شخصی ساخته شود. در مقابل، فرضیه توسط یک محقق ساخته می‌شود تا پاسخ یک سؤال خاص را کشف کند. علاوه بر این، لازم است فرضیه برای تبدیل شدن به یک تئوری از تست‌های مختلفی عبور کند. حالا شاید برای شما سوال پیش بیاید که چگونه یک مسئله علمی را می‌توانیم به کمک پیش‌بینی و فرضیه حل کنیم؟ برای پاسخ به این سوال، مطالعه مطلب مراحل حل یک مسئله به روش علمی را فراموش نکنید. به نظر شما چه تفاوت‌های دیگری بین فرضیه و پیش بینی وجود دارد؟ فراموش نکنید نظرات و تجربیات خود را با ما و سایر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم.

برگرفته از: keydifferences


ستاره
Logo