زیباترین مجموعه متن رفاقتی سنگین و تیکه دار با عکس نوشته

زیباترین مجموعه متن رفاقتی سنگین و تیکه دار در انواع جملات رفاقتی لاتی، جملات رفاقتی انگلیسی، متن رفاقتی شاخ، متن رفاقتی کوتاه و ... ارائه شده اند

ستاره | سرویس هنر – نباید تصور کرد که یک متن یا جمله رفاقتی سنگین فقط برای ابراز ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها نوشته می‌شود، زیرا گاهی این متن‌ها می‌توانند آنقدر تأمل برانگیز باشند که ساعت‌ها انسان را به فکر در مورد حفظ دوستی‌ها، رعایت آداب معاشرت با دوستان و ارج نهادن به مقام دوست وادارند. در این مطلب گلچینی از چند متن رفاقتی سنگین و جذاب را گردآوری کرده‌ایم و امیدواریم با خواندن آن‌ها کمی بیشتر تأمل کنیم و قدر رفاقت و معرفت در دوستی را بیشتر بدانیم.

۳۵ متن رفاقتی سنگین و جذاب

 

متن رفاقتی سنگین کوتاه

۱

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستان
از درد هیچ عشقی نسوزم
به سلامتی تمای رفیق‌های بامرام
♦♦♦♦♦♦
۲
هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!
♦♦♦♦♦♦
۳
به سلامتی رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!
♦♦♦♦♦♦
۴
در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!
♦♦♦♦♦♦
۵
رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.
که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…
♦♦♦♦♦♦
۶
رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگی
نه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.
♦♦♦♦♦♦
۷
رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

 

متن رفاقتی لاتی

۸
می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!
 
آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!
♦♦♦♦♦♦
۹
رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…
♦♦♦♦♦♦
۱۰
با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن
♦♦♦♦♦♦
۱۱
رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم

 

 عکس نوشته متن رفاقتی سنگین

 

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦♦

 

متن رفاقتی انگلیسی

۱۲
.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t say
هر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.
♦♦♦♦♦♦
۱۳
‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it
Write your name on hearts of your .friends, thats where it will stay
اسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌بره
اسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.
♦♦♦♦♦♦
۱۴
Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.
♦♦♦♦♦♦
۱۵
A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed
the result is a colorful bridge between two hearts
دوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.
♦♦♦♦♦♦
۱۶
.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.
♦♦♦♦♦♦
۱۷
.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are
kind enough for that but to do the like office for our spirits
دوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎
دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..

 

متن رفاقتی پر محتوا انگلیسی

۱۸

Good FRIENDS CaRE for each Other
…CLoSE Friends UNDERSTaND each Other
…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،
دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنند
و دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.
♦♦♦♦♦♦
۱۹
True friends are like morning ,you can’t have them whole day
But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever
دوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشی
اما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.
♦♦♦♦♦♦
۲۰
My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..
♦♦♦♦♦♦
۲۱
 
A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.
♦♦♦♦♦♦
۲۲
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.
♦♦♦♦♦♦
۲۳
Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

 

عکس نوشته زیبای متن رفاقتی سنگین و تیکه دار

 

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦♦

 

متن رفاقتی کوتاه

۲۴
به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم…
♦♦♦♦♦♦
۲۵
یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …
♦♦♦♦♦♦
۲۶
یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه
♦♦♦♦♦♦
۲۷
میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق
♦♦♦♦♦♦
۲۸
قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!
♦♦♦♦♦♦
۲۹
در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم
♦♦♦♦♦♦

۳۰

حوصله ی جمع و تفریق ندارم ، یه ضرب خرابتم !

 

متن رفاقتی زیبا

۳۱
ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..
♦♦♦♦♦♦
۳۲
تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!
♦♦♦♦♦♦
۳۳
دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!
♦♦♦♦♦♦
۳۴
رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.
♦♦♦♦♦♦
۳۵
تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقته
چون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت
♦♦♦♦♦♦
۳۶
همه آدم‌ها…
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد…
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ…
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ…
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند…
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا..

 

متن رفاقتی شاخ

۳۷

رفاقت

مثل سیبیل می مونه

به بعضی ها نمیاد . . .

جمله های فاز سنگین زیبا

سلامتی اون رفیقـی که

مجازیه

اما یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقعیت

به گرد پاش هم نمی رسن . . .

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦

 

متن رفاقتی سنگین و تیکه دار

 

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦♦
۳۸
رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى
♦♦♦♦♦♦

۳۹

سلامتی اون رفیقـی که

مجازیه

اما یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقعیت

به گرد پاش هم نمی رسن . . .

 

متن رفاقتی باحال

۴۰

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد
هر کجا هست، به هر فکر، به هر کار، به هر حال
عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

♦♦♦♦♦♦

۴۱

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

♦♦♦♦♦♦

۴۲

همین که فهمید غم دارم آتش گرفت
به خودت نگیر رفیق
سیگارم را گفتم

 

شعر رفاقتی سنگین

۴۳

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

«حافظ»

♦♦♦♦♦♦

۴۴

با رفیقی کزو امیدی نیست

نه رفاقت که یاد هم نکنند

«ملک الشعرا بهار»

♦♦♦♦♦

۴۵

رفیق من سنگ صبور غمهام

به دیدنم بیا که خیلی تنهام

هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم

چه دنیای رو به زوالی دارم

«امیر ارجینی»

♦♦♦♦♦

۴۶

ز چشم خویشتن آموختم رسم رفاقت را

که هرعضوی به‌درد آید به‌جایش‌ دیده می‌گرید

«هادی رنجی»

 

سخن آخر

امیدواریم خواندن این جملات رفاقتی برای شما جالب و جذاب بوده باشد؛ اما اگر به دنبال متن‌های بیشتری در مورد دوست هستید، نگاهی به جملات ناب، زیبا و مفهومی در مورد دوست نیز خالی از لطف نخواهد بود. در پایان مثل همیشه با آغوش باز، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در ستاره هستیم. همچنین اگر شما هم جمله رفاقتی سنگین و پر مفهومی سراغ دارید می‌توانید آن را با ما به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانید:‌


ستاره
Logo