مجموعه ای از متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

بسیاری دوست دارند در قسمت بیو اینستاگرام و تلگرام خود جملاتی که مناسب آن فضا باشد بنویسند. از این رو در این مطلب مجموعه‌ای کامل از متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام با ترجمه فارسی برای شما گردآوری شده است.

ستاره | سرویس هنر – این روز‌ها فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر فرد به حساب می‌آید و جایی اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود. شاید با کمی دقت و کنجکاوی بتوان اخلاقیات و روحیات هر کسی را از روی صفحه او شناسایی کرد. شما می‌توانید با استفاده از جملات زیبا و بامزه بیو اینستاگرام و تلگرام خود را جذاب‌تر کنید. در این مقاله گلچینی از بهترین متن‌های انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام را به همراه معنی فارسی برای شما فراهم کرده ایم تا مورد استفاده شما کاربران گرامی قرار گیرد.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

There are no rainbows without rain, no stars without darkness
هیچ رنگین‌کمانی بدون باران نیست و هیچ ستاره‌ای بدون تاریکی.

✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

Life isn’t perfect but your outfit can be
زندگی کامل نیست، اما ظاهر شما می‌تواند باشد.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Be like a diamond precious & rare not like a stone found everywhere
مثل نگین الماس گرانبها و نادر باشید، نه مثل سنگی که در همه جا پیدا شود.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
 if you can’t be kind, be quiet
اگه نمی‌تونی مهربان باشی، ساکت باش!

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
I don’t have time to hate people who hate me because I’m too busy loving people who love me
من وقت ندارم از کسانی که از من نفرت دارند متنفر باشم، چون من مشغول دوست داشتن کسانی هستم که دوستم دارند.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

The hardest thing I ever tried was being normal
سخت‌ترین کاری که تا به حال امتحان کردم این بود که معمولی باشم.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Silence is the most powerful scream
سکوت قوی‌ترین فریاد است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباشید!

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
To know how to do something well is to enjoy it
برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Hope is the only thing stronger than fear
امید، تنها چیزی است که از ترس قوی‌تر است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
I don’t want to earn my living; I want to live
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Life is like a box of chocolates
زندگی مانند جعبه شکلات است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Prove yourself to yourself not others
خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
LOVE is like WAR… Easy to start … Difficult to end … Impossible to forget
عشق مانند جنگ است. شروع آسان … پایان دشوار … فراموش کردنش غیر ممکن.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

 Look at people for an example but then make sure to do things your way and surround yourself with positive people
به مردم به عنوان الگو نگاه کن، اما همیشه به روش خودت کار کن و اطرافت را با آدم‌های مثبت اندیش پر کن.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
 I don’t need prince charming to have my own happy ending
من برای رسیدن به پایان خوش به شاهزاده جذاب احتیاج ندارم.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
 We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساساتمان را مخفی می‌کنیم، اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Desire makes the impossible, possible
خواستن، غیر ممکن را ممکن می‌کند.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
 Everything happens for a reason
هر اتفاقی دلیلی دارد.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی قوی‌ترین آدم‌ها هنگام صبح همان‌هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
true love is a tight hug after a hard fight
عشق واقعی یعنی یه بغل محکم بعد از یه دعوای سخت.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire
در جستجوی آنچه روح شما را به آتش می‌کشد بی باک باشید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Life is 10% what happens to you and 90% what you make of it
زندگی ۱۰ % چیزی است که برای شما اتفاق می‌افتد و ۹۰ ٪ آنچه از آن ایجاد می‌کنید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Life’s not about the destination. It’s about the journey. Enjoy your ride
زندگی در مورد مقصد نیست. درباره سفر است. از سواری لذت ببرید.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. I’m that person
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره رو نمیشه متوقف کرد. من همون آدمم.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
No matter how dark it gets The sun’s gonna rise again
اهمیتی نداره چقدر تاریک می‌شود خورشید دوباره طلوع خواهد کرد.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Simplicity is the key to brilliance
سادگی کلید درخشش است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
If you are tired of starting over, stop giving up
اگر از شروع دوباره کار خسته شده‌اید، دست از تسلیم شدن بردارید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Always the huge blaze is from small sparkle
همیشه شعله‌های بزرگ ناشی از جرقه‌های کوچک است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
It may look like I am having deep thoughts but I am actually just thinking about what to eat next
شاید به نظر برسه که من افکار عمیقی دارم، اما در واقع فقط به این فکر می‌کنم که چه غذایی بخورم!

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Following me is a dream for many. Try yourself
دنبال کردن من برای بسیاری از افراد رویا است. خود را امتحان کنید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
To be old and wise you must first be young and stupid
برای پیر و عاقل بودن باید ابتدا جوان و احمق باشید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Life is too short for bad coffee
زندگی برای قهوه بد خیلی کوتاه است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Following me is easy, unfollowing me is impossible
دنبال کردن من آسان است، اما آنفالو کردن من غیر ممکن است.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

You see, everyone has a story but mine is a mystery‌
می‌بینی هر کسی داستانی دارند، اما مال من یک معما است.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
The happiest people make best out of everything
شادترین افراد از همه چیز بهترین را می‌سازند.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Where there is great love there are always miracles
وقتی جایی عشقی عظیم باشد همیشه معجزه هم هست.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Action is the foundational key to all success
اقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌ها است.
 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

If you ever think I am ignoring you, I swear I am. My phone is in my hand 24
اگر فکر می‌کنی من تو رو نادیده می‌گیرم قسم می‌خورم که این کارو می‌کنم. تلفن من بیست و چهار ساعته دستمه.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
The three most important words are Yes, I can
مهمترین سه کلمه این است: بله، من می‌توانم.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Winning means you’re doing better than you’re done before
برنده شدن یعنی شما بهتر از قبل خود عمل کنید.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
 Life is short… Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب.

 
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰
You may see me struggle, but you’ll never see me quit
تو شاید من را در سختی ببینی، اما هرگز مرا تسلیم شده نخواهی دید.

 

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

 

 

در آخر

یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود شما بتوانید با انگیزه و شادمانی بیشتری به کار و فعالیت خود ادامه دهید این است که جملات انگیزشی در بیان انسان‌های موفق را با خود تکرار کنید. استفاده‌ی این جملات در بیو تلگرام و یا اینستاگرام باعث می‌شود شما هر روز چشمتان به آن‌ها افتاده و حالتان عوض شود پس در انتخاب جمله‌ی خود دقت کنید. در همین راستا پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به “مجموعه جملات مثبت و پر انرژی” نیز بیاندازید.

 

ستاره
Logo