اطلاعات شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز

آدرس اداره کل و شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز خیابان ستارخان، شعبه 1 خیابان قصردشت، شعبه 2 ابتدای بلوار چمران، شعبه 3 خیابان زند و... است.

ستاره | سرویس عمومی – سازمان بیمه تامین اجتماعی مکلف است صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد را به‌صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه کند؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و هم‌چنین میزان مزایای مربوطه، به تصویب هیات دولت می‌رسد. در این مطلب قصد داریم آدرس و شماره تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز را در اختیار شما همراهان مجله ستاره قرار دهیم. با ما همراه باشید.

 

اداره کل بیمه تامین اجتماعی شیراز شعبه ۱ بیمه تامین اجتماعی شیراز
شعبه ۲ بیمه تامین اجتماعی شیراز شعبه ۳ بیمه تامین اجتماعی شیراز
شعبه ۴ بیمه تامین اجتماعی شیراز شعبه ۵ بیمه تامین اجتماعی شیراز

 

شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز

 

شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز

با آدرس و اطلاعات ادارات بیمه تامین اجتماعی شیراز با ما همراه باشید:

توجه: پیش شماره شهر شیراز  ۰۷۱ است.


اداره کل بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خ ستارخان، نبش کوچه ۱۵، کدپستی ۷۱۸۴۷۳۵۱۵۴
 • تلفن مستقیم: ۳۶۴۹۱۳۸۲
 • نمابر: ۳۶۴۹۱۳۷۵، ۳۶۴۹۱۳۸۱
 • بارزسی: ۳۶۴۹۱۳۵۵
 • تلفنخانه: ۸-۳۶۴۹۱۴۰۵

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، سه راه ­فلسطین، کدپستی ۷۱۳۳۶۵۵۱۷۵
 • تلفن مستقیم: ۳۲۳۳۴۴۶۱
 • نمابر: ۳۲۳۵۱۰۵۹
 • تلفنخانه: ۳-۳۲۳۴۸۵۰۱، ۳۲۳۳۷۶۷۱,۳۲۳۳۹۸۶۵، ۳۲۳۳۵۶۰۷، ۳۲۳۳۵۱۲۷

کارگزاری ۲۷ بیمه تامین اجتماعی

 • آدرس: شیراز، خ ملاصدرا، اواسط خ هدایت، سمت چپ
 • تلفن:  ۳۲۳۰۷۷۰۷

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، ابتدای بلوار چمران، کدپستی ۷۱۹۴۶۴۶۳۴۸
 • تلفن مستقیم: ۳۶۲۶۳۶۸۶
 • نمابر: ۳۶۲۷۱۵۲۳
 • تلفنخانه: ۳۶۲۷۰۴۰۰، ۳۶۲۷۰۹۰۰,۳۶۲۷۵۱۸۳، ۲-۳۶۲۷۳۴۶۱

کارگزاری ۹۶ بیمه تامین اجتماعی  

 • آدرس: اواسط خیابان هدایت، سمت چپ
 • تلفن: ۳۶۲۶۱۲۳۶

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، خیابان زند، پشت پارکینگ خیام
 • تلفن مستقیم: ۳۲۳۰۷۹۰۱
 • نمابر: ۳۲۳۰۵۸۱۳
 • تلفنخانه: ۳۲۳۴۶۶۷۱، ۳۲۳۴۶۶۷۲، ۳۲۳۰۰۰۵۳,۳۲۳۰۵۸۱۴، ۳۲۳۰۵۸۱۵، ۳۲۳۰۴۱۱۸,۳۲۳۵۴۱۵۲، ۳۲۳۵۴۱۵۳، ۳۲۳۰۵۸۱۲

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب درمانگاه حافظ، کدپستی ۷۱۸۸۶۱۳۱۱۱
 • تلفن مستقیم: ۳۶۳۶۳۶۲۱
 • نمابر: ۳۶۳۶۳۶۲۴، ۳۶۳۶۳۶۲۲
 • تلفنخانه: ۹۰- ۳۶۳۶۳۶۸۴

شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان گلستان، ابتدای بلوار گلستان، نبش کوچه ۳، روبروی مسجد احمد بن موسی(ع)، کدپستی۷۱۴۵۷۷۸۳۵۵
 • تلفن مستقیم: ۳۷۳۲۹۹۲۵
 • نمابر: ۳۷۳۲۹۹۲۴
 • تلفنخانه: ۲۰-۳۷۳۲۹۹۱۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی مرودشت

 • آدرس: مرودشت، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۷۱۶۴۷۷۴۶
 • تلفن مستقیم: ۴۳۳۳۲۳۳۴
 • نمابر: ۴۳۳۳۷۲۱۹
 • تلفنخانه: ۴۳۳۳۱۶۳۱، ۳-۴۳۳۳۴۶۸۲ -۳-۴۳۳۳۴۶۰۲، ۴۳۳۳۵۲۱۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی کازرون

 • آدرس: کازرون، خیابان شریعتی، کدپستی ۷۳۱۳۸۵۳۸۵۵
 • تلفن مستقیم: ۴۲۲۱۱۲۰۹
 • نمابر: ۴۲۲۲۰۰۰۲
 • تلفنخانه: ۴۲۲۲۷۵۱۰، ۴۲۲۲۱۸۳۳، ۴۲۲۲۷۶۹۳

 

آدرس و تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز

شعب بیمه تامین اجتماعی شیراز

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی نورآباد ممسنی

 • آدرس: ممسنی، خیابان شهید مدنی، کدپستی ۷۳۵۱۹۴۶۳۸۸
 • تلفن مستقیم: ۴۲۵۲۳۹۹۶
 • نمابر: ۴۲۵۲۴۵۶۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی سپیدان

 • آدرس: سپیدان، بلوار ورودی شهر، سه ­راه ­گلزار شهدا، کدپستی ۷۳۶۱۷۴۳۸۹۵
 • تلفن مستقیم: ۳۶۷۲۴۳۳۸
 • نمابر: ۳۶۷۲۴۳۳۹
 • تلفنخانه: ۲-۳۶۷۲۴۹۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی ارسنجان

 • آدرس: ارسنجان، بلوار شهید اسکندری، روبروی بیمارستان، کدپستی ۷۳۷۶۱۷۷۶۴۵
 • تلفن مستقیم: ۴۳۵۲۹۱۵۴
 • نمابر: ۴۳۵۲۲۳۰۹
 • تلفنخانه: ۲-۴۳۵۲۶۹۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی خرامه

 • آدرس: خرامه، بلوار خاتم‌الانبیاء(ص)، روبروی فرمانداری، کد پستی ۷۳۴۴۱۸۹۱۷۵
 • تلفن مستقیم: ۳۲۷۲۴۵۹۵
 • نمابر: ۳۲۷۲۴۵۹۶
 • تلفنخانه: ۳۲۷۲۸۰۵۳، ۳۲۷۲۳۵۵۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی سروستان

 • آدرس: سروستان،خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۴۵۱۶۷۷۳۵
 • تلفن مستقیم: ۳۷۸۴۶۲۲۶
 • نمابر: ۳۷۸۴۶۲۲۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی فسا

 • آدرس: فسا، میدان مصلی، بلوار معلم، فاز اداری، کد پستی ۷۴۶۱۴۸۹۴۵۸
 • تلفن مستقیم: ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • نمابر: ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • تلفنخانه: ۵۳۳۳۳۰۶۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی کوار

 • آدرس: فارس، کوار، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۴۶۱۴۹۸۳۴
 • تلفن مستقیم: ۳۷۸۲۴۰۰۷
 • نمابر: ۳۷۸۲۳۹۹۲
 • تلفنخانه: ۳۷۸۲۳۹۹۱، ۳۷۸۲۲۲۴۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی فیروزآباد

 • آدرس: فیروز آباد، میدان شهید چگینی، جنب بیمارستان قائم(عج)، کدپستی ۷۴۷۱۸۴۱۳۴۹
 • تلفن مستقیم: ۳۸۷۲۴۶۰۰
 • نمابر: ۳۸۷۲۱۸۸۲
 • تلفنخانه: ۳۸۷۲۱۸۸۴، ۳۸۷۲۴۴۵۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی فراشبند

 • آدرس: فراشبند، میدان خلیج فارس، کدپستی ۵۸۷۵۵ – ۷۴۷۷۱
 • تلفن مستقیم: ۳۸۷۵۲۱۰۵
 • نمابر: ۳۸۷۵۲۱۰۷
 • تلفنخانه: ۱-۳۸۷۵۴۳۲۰

 

کلام آخر

در پایان امیدواریم اطلاعات گردآوری شده برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. لطفا در صورت اطلاع از تغییر آدرس و شماره تلفن هر یک از شعب تامین اجتماعی شهر شیراز آن را با ما و سایر همراهان مجله ستاره در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo