حدیث درباره شراب خواری از قول پیامبر اسلام و امامان

در روایات شراب خواری از گناهان کبیره شمرده شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. با خواندن چند حدیث درباره شراب خواری می‌توان به زشتی و عواقب این گناه پی برد.

ستاره | سرویس مذهبی – در روایات شراب خواری از گناهان کبیره شمرده شده و مورد نکوهش قرار گرفته است و دلیل‌های متعدد جسمی، روحی، مادی و معنوی برای آن ذکر شده است؛ در ادامه به ذکر چندین حدیث درباره شراب خواری از قول پیامبر و امامان می‌پردازیم.

حدیث درباره شراب خواری از قول پیامبر اسلام و امامان

 

احادیث رسول خدا صل الله علیه و آله

 

هنگامی که مرد شراب نوشید او را شلاق بزنید و اگر دوباره خورد باز هم او را شلاق بزنید اگر بار چهارم باز نوشید او را بکشید.
«کنزالعمال جلد ۵ حدیث ۱۳۷۰۷»

 

هرکس که به خدا و رستاخیز ایمان داشته باشد در کنار سفره‌ای که در آن شراب خورده می‌شود نمی‌نشیند.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۹»

 

همسایگی با یهود و نصاری از همسایگی با شرابخوار بهتر است. با شرابخوار دوستی نکنید که دوستی با او پشیمانی در پی دارد.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۵۲»

 

هیچگاه شراب و ایمان در یک قلب یا درون انسان جمع نمی‌شوند. «هیچگاه نمیشود کسی که شراب مینوشد در قلب او ایمان وجود داشته باشد و هیچگاه نمیشود کسی ایمان داشته باشد و شراب بنوشد.»
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۵۲»

 

بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار و گوش و چشم او شود و او را به سوی بدی‌ها براند و از نیکی‌ها منصرف کند.
«نهج الفصاحه حدیث ۲۲۹۱»

 

پیامبر اسلام (ص) ده کس را درباره شراب لعنت نمودند: ۱. کسی که درختش را به این نیت کاشته ۲. آن که نگهبانش بوده ۳. آن کس که انگورش را فشرده ۴. آن که جعبه آن را حمل نموده ۵. آنکس که پول آنرا دریافت کرده ۶. آنکه از باربر تحویل گرفته ۷. آنکه فروخته ۸. آنکه خریده ۹. آن کس که آنرا در جام ریخته ۱۰. و آن که نوشیده.
«وسائل الشیعه»

 

سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرد شرابخوار در روز قیامت با چهره‌ای سیاه و چشمانی کبود و لبانی کج می‌آید [محشور می‌شود] در حالی که آب دهان او روی پاهایش می‌ریزد و هرکس آنرا می‌بیند ناپاک میداند. (در صورتی که که توبه نکرده باشد)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۷»

 

حدیث درباره شراب خواری

حدیث درباره شراب خواری

 

سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرد شرابخوار با تشنگی می‌میرد او در قبر هم تشنه خواهد بود و روز قیامت هم با تشنگی بر انگیخته میشود و تا هزار سال ندای تشنگی سر می‌دهد. (در صورتی که که توبه نکرده باشد)

«بحارالانوار»

 

بنر-هومکا-ستاره

با شرابخوار همنشینی نکنید و از بیماران آنان عیادت نکنید و جنازه هایشان را تشییع نکنید و بر اموات آن‌ها نماز نخوانید، زیرا آن‌ها سگ‌های جهنمیان هستند چنانچه خداوند در قرآن فرمود::‌ای سگ‌ها به دوزخ روید و با من سخن مگوئید.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۸»

 

سوید بن طارق از پیامبر (ص) درباره شراب سوال کرد؟ پیامبر او را از آن نهی کرد، او گفت:: آن را برای دواء میسازم، پیامبر (ص) فرمود:: شراب درد است نه دواء.
«کنزالعمال جلد ۵ حدیث ۱۳۷۵۶»

 

از شراب بپرهیزید که از گناه آن گناهان می‌روید چنانچه از درخت آن درخت می‌روید (منظورجوانه زدن است”یعنی باعث رویش گناهان دیگرمیشود).
«نهج الفصاحه حدیث ۹۸۹»

 

ای ابن مسعود قسم به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت زمانی می‌رسد که مردم شراب را حلال می‌شمارند و آن را نبیذ می‌نامند لعنت خدا و ملائکه و مردم بر آنان باد و من هم از آنان بیزارم و آن‌ها هم از من دورند.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۵۱»

 

چهارچیز است چنانچه یکی از آن‌ها وارد خانه‌ای شود آن خانه را طوری خراب کند که حتی با برکت نیز آباد نگردد. آن‌ها عبارتند از:: خیانت. دزدی. شرابخواری و زنا.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۵»

 

کسی که در حال مستی بخوابد آن شب عروس شیطان خواهد بود (این مطلب برای مرد و زن هست. درحدیثی خواندم اگر کسی چه مرد باشد چه زن باحالت مستی بخوابد شیطان از پشت با اوجماع میکند و کسی هم که شیطان با او درآمیزد تکلیفش معلوم است.)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۸»

 

خداوند شرابخوار را سیصد و شصت نوع عذاب میکند. (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۵۲»

 

خداوند روز قیامت به چهار گروه نگاه نمی‌کند: عاق والدین. منت گذار. تکذیب کننده سرنوشت. شرابخوار (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۹»

 

شرابخوار که از قبرش بیرون می‌آید وسط دو چشمش نوشته شده است: از رحمت خدا مایوس شده است. (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«کنزالعمال جلد ۱۶ حدیث ۴۳۹۵۸»

 

آیا میدانید حکم شراب خواری در محرم و صفر چیست؟

 

حدیث درباره شراب خواری

حدیث درباره شراب خواری

 

احادیث امام علی علیه السلام

 

شرابخوار خدا را همانند کسی که بت پرست است ملاقات میکند. حجربن عدی گفت:: یا امیرالمومنین (ع) شرابخوار کیست؟ فرمود: آن کسی که هر وقت شراب گیرش بیاید بنوشد.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۸»

 

به امیرالمومنین علی (ع) گفته شد که آیا شرابخواری از زنا و سرقت بدتر است؟ امام (ع) فرمودند: بله، زیرا شرابخوار هم زنا و دزدی می‌کند هم آدم می‌کشد و نماز را هم رها می‌کند.
«کنزالعمل جلد ۵ حدیث»

 

احادیث امام صادق علیه السلام

 

امام صادق (ع): چهارگروه وارد بهشت نمیشوند: ۱. جادوگر ۲. منافق ۳. شرابخوار ۴. سخن چین (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۹»

 

مردی از امام صادق (ع) پرسید آیا نوشیدن شراب بدتر است یا نماز نخواندن؟ امام (ع) فرمود:: شرابخواری از بی نمازی بدتر است می‌دانی چرا؟ آن مرد گفت:: نه فرمود:: او حالتی پیدا می‌کند که نه خدای بزرگ و عزیز را می‌شناسد نه آفریننده خود را می‌شناسد.
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۳۳»

 

امام صادق (ع): سه گروه وارد بهشت نمی‌شوند: ۱. خونریز ۲. شرابخوار ۳. کسی که پی سخن چینی است. (سخن چینی می‌کند) (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«بحار الانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۲۹»

 

امام صادق (ع): با شرابخواران همنشین نشوید، زیرا هنگامی که لعنت خدا فرود آید همه کسانی را که در مجلس هستند فرا می‌گیرد.
«الحکم الزاهره صفحه ۳۰۱»

 

حدیث درباره شراب خواری

حدیث درباره شراب خواری 

 

امام صادق (ع): خداوند بزرگ برای بدی‌ها قفلهائی قرار داده است و شراب را هم کلید‌های این قفل‌ها قرار داده است. بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۳۹ (امام صادق (ع):هرکس به بچه نابالغی شراب بخوراند خداوند در قیامت به همان اندازه از حمیم جهنم به او می‌خوراند.
«گناهان کبیره جلد ۱ صفحه ۲۱۵»

 

احادیث امام باقر علیه السلام

 

حضرت باقر (ع):از امام (ع) پرسیده شد بزرگترین گناه کبیره کدام است فرمود: شرابخواری، زیرا شراب مادر تمام گناهان است و کسی که شراب خورد باک ندارد که با مادر و خواهر و دختر خود زنا کند و نماز واجب خود را ترک می‌کند و در هر معصیتی بی باک است، زیرا مست و لایعقل گشته است.
«وسائل الشیعه جلد ۱۷ صفحه ۲۵۰»

 

امام باقر (ع): هر که در دنیا قطره‌ای شراب و هر چیز مست آور دیگری بخورد بر خداست که در قیامت بر او از شراب طینت خبال بنوشانند پرسیده شد منظور از طینت خبال چیست؟ فرمودند: چرک و نجاستی است که از عورت زناکاران خارج می‌شود. (در صورتیکه که توبه نکرده باشد)
«معانی الاخبار»

 

امام باقر (ع): کسی که شراب بخورد خداوند چهل روز نمازش را نمی‌پذیرد چنانچه در این چهل روز نماز را هم ترک کند عذاب او بخاطر ترک نماز دو چندان میشود. (باید نماز را ترک نکند، زیرا عدم قبولی نماز دلیلی بر عدم وجوب نماز نیست.)
«بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۳۴»

 

احادیث امام رضا علیه السلام

 

امام رضا (ع):خداوند شراب را حرام کرده برای آنکه منشاء فساد اجتماعی است و عقل انسان را از درک حقایق باز می‌دارد حیاء را از روی شرابخوار برمی دارد و در مواجه با مردم از هیچ عمل زشتی شرم نمی‌کند و علاوه بر این شرابخواری باعث بیماری‌های نهانی در اعضای داخلی بدن می‌شود.
«الحدیث جلد ۲ صفحه ۱۵۹»

 

امام رضا (ع): شراب باعث عوارض قلبی است و در آن ضایعاتی به وجود می‌آورد شراب دندان‌ها را سیاه و دهان را متعفن می‌کند و باعث ایجاد بیماری مهلک در بدن میشود.
«الحدیث جلد ۲ صفحه ۱، ۱۶»

 

آیا می دانید  تعبیر خواب شراب چیست و شراب خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

سخن آخر

در قرآن و روایات، شرابخواری از بدترین گناهان و در زمره‌ی گناهان کبیره و مورد نکوهش قرار گرفته است. در فقه اسلامی، شرابخواری از محرمات بوده و برای تحریم شرابخواری در روایات، دلیل‌های متعدد جسمی، روحی، مادی و معنوی ذکر شده است. در پایان باید این مطلب را یادآوری کرد که در روایات تصریح شده باب توبه و رحمت الهی به سوی گناهکاران باز است، لذا اگر فردی از گناه شرب خمر توبه کند، توبه وی مورد قبول واقع میشود به شرطی که بگونه‌ای باشد عزم جدى بر ترک این گناه کند، و دیگر بازگشتى به گناه گذشته نکند و در آینده نیز هرگز آن گناه فاحش را مرتکب نشود. شما می‌توانید حکم شرعی ازدواج یا زندگی با افراد شراب خوار از نظر مراجع تقلید را نیز در ستاره بخوانید. نظرات و پرسش‌های خود را با ما و خوانندگان این مطلب در میان بگذارید. 


ستاره
Logo