انتخابات مجلس تا ساعت ۲۰ تمدید شد

اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۲۰ تمدید شد.

ستاره | سرویس اخبار – دبیر ستاد انتخابات کشور سید اسماعیل موسوی اظهار کرد: در حوزه لردگان انتخابات تمام شد. حوزه اردل و فارس تا ساعت ۱۹تمدید شد و در سایر حوزه ها انتخابات تا ساعت ۲۰ تمدید شد.

 

انتخابات مجلس تا ساعت ۲۰ تمدید شد

 

وی درباره احتمال تمدید مجدد انتخابات خاطرنشان کرد: در صورت تقاضای استان ها و موافقت شورای نگهبان، احتمال تمدید انتخابات وجود دارد.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه لردگان درگیری وجود دارد؟ گفت: این مساله را نه تایید می کنم نه تکذیب.

منبع: ایسنا


ستاره
Logo