واکنش اینستاگرامی هنرمندان به “کودک همسری” پرحاشیه اخیر

طی روز‌های اخیر کلیپی از مراسم عقد یک دختربچه ۱۱ ساله با یک پسر ۲۲ ساله منتشر شد و بار دیگر باعث گردید تا مساله کودک همسری و لزوم مبارزه با آن بر سر زبان‌ها بیفتد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – به دنبال انتشار این ویدیو در فضای مجازی بسیاری از هنرمندان کشور به آن واکنش نشان دادند و با انتشار پست و استوری مخالفت خود را با پدیده کودک همسری اعلام داشتند. در انتهای این ماجرا و به دستور رییس دادگستری شهرستان بهمئی، این عقد باطل شد. 

واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیر


واکنش اینستاگرامی چهره‌ها به کودک همسری پرحاشیه اخیرستاره
Logo