سر کار گذاشتن همسر به سبک سام درخشانی (فیلم)

سام درخشانی در مصاحبه خود با "تی وی پلاس"، در واکنش به سوالی که از سوی مجری مطرح می‌شود به همسر خود زنگ زده و به او می‌گوید که قصد دارد که با دوستانش مجردی به شمال برود.

ستاره | سرویس چهره‌ها – کاربران فضای مجازی در واکنش به انتشار این ویدیو، جرات سام درخشانی را برای انجام این کار و برخورد محترمانه همسرش را با او تحسین کردند. 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo