واکنش جالب سید بشیر حسینی با دیدن بدلش (فیلم)

سید بشیر حسینی، یکی از داوران برنامه عصر جدید، با بدل خود، ابراهیم شفیعی، دیدار کرد! ابراهیم شفیعی در برنامه "ناخونک" ادای دکتر حسینی را در آورده بود و از آن روز به بدل سید بشیر حسینی معروف شد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – اولین دوره از مسابقات عصر جدید با قهرمانی فاطمه عبادی، هنرمند ماهشهری به پایان رسید. سید بشیر حسینی یکی از داوران این مسابقه بود که در فضای مجازی با او شوخی‌های بسیاری شد.
 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo