احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار ! (فیلم)

احسان علیخانی در نشست خبری عوامل و داوران عصر جدید که روز گذشته برگزار شد، به استوری پریناز ایزدیار در انتقاد به برنامه عصر جدید اشاره کرد و از او و نگاهش به این برنامه به تندی انتقاد نمود.

ستاره | سرویس چهره‌ها – چند ماه قبل، پریناز ایزدیار با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، برنامه عصر جدید را محلی برای نشان دادن استعداد مردان ایرانی معرفی کرد و از عدم امکان هنرنمایی بانوان در این برنامه در مهارت‌هایی همچون خوانندگی، نوازندگی و رقصیدن انتقاد نمود.  


احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)

احسان علیخانی در جستجوی رقص پریناز ایزدیار در تلویزیون! (فیلم)


ستاره
Logo