شیلا خداداد و بادیگاردهای خفنش در مراسم رونمایی کتاب (فیلم)

به تازگی ویدیویی از شیلا خداداد به همراه تعدادی بادیگارد در مراسم رونمایی از کتابش در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌های زیادی را از سوی کاربران به دنبال داشته است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – حضور هنرمندان به همراه بادیگاردهایشان در مراسم مختلف از جمله حواشی است که هر از چندگاهی مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار می‌گیرد.  

نظر شما چیست؟ آیا وجود بادیگارد را برای هنرمندان ضروری می بینید یا فکر می‌کنید که این کارها صرفا جنبه خودنمایی دارد؟


ستاره
Logo