حواشی جشن تولد ۲۰ سالگی برنامه نود با آهنگ جان مریم (فیلم)

جشن تولد ۲۰ سالگی برنامه نود، با حضور عادل فردوسی پور و تعدادی از دوستانش پنجشنبه شب هفته گذشته در رستورانی در تهران برگزار شد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – ویدیو این جشن تولد به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و سعید روستایی نیز از جمله هنرمندانی بود که آن را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر داد. 

سعید روستایی:
«تولد بیست سالگی نود در رستوران برگزار شد، نه تو استودیو»


ستاره
Logo