عکس جدید بهاره افشاری در اینستاگرام

بهاره افشاری عکسی جدید از خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

بهاره افشاری با انتشار عکس زیر نوشت:

در حال فيلمبردارى المپيک با آقاى آرش سنجابى فهيم كارگردان محترم پروژه

بهاره افشاری-عکس بهاره افشاری-عکس جدید بهاره افشاری


ستاره
Logo