سکته کامران تفتی و نقش کامبیز دیرباز در زنده ماندنش (فیلم)

سکته کامران تفتی و ماجرای نجاتش توسط کامبیز دیرباز، روز گذشته در برنامه "فرمول یک" توسط علی ضیا مطرح شد و کامران تفتی که به عنوان مهمان در برنامه حضور داشت، جزییات آن حادثه را شرح داد.

ستاره
Logo