ضرب المثل با حرف ژ؛ ضرب المثل های فارسی با حرف ژ

انواع ضرب المثل با حرف ژ: مفهوم و معنی ضرب المثل فارسی و ایرانی مانند ژاکت به تن کسی بافتن، ژاله به دور لاله می گردد، می به دور پیاله، ژولیده مو، ژولیده خوست و ... که با حرف ژ شروع می‌ شوند.

ضرب المثل با حرف ژ
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

ضرب المثل‌ها جملاتی هستند که حاوی پند و اندرز بوده و با قصد راهنمایی جامعه بیان می‌شوند. گاهی مفهومی بسیار عمیق در قالب یک ضرب المثل، ساده شده و برای عموم مردم قابل درک خواهد شد. زبان فارسی به دلیل تاریخچه غنی یکی از بزرگترین گنجینه‌های ضرب المثل است. در ادامه مفهوم و معنی انواع ضرب المثل با حرف ژ را از مجموعه ضرب المثل های فارسی ستاره برای خوانندگان عزیز بیان خواهیم کرد.

 

ضرب المثل با حرف ژ

ضرب المثل با حرف ژ

 

انواع ضرب المثل با حرف ژ

۱. ژاژ خاییدن.

یاوه سراییدن.

نکته: ژاژ گیاهی است بی مزه ، خاردار و خودرو که در صحراها می روید، شتر آن را می جود ولی نمی تواند فرو ببرد. کنایه از سخن بیهوده .

 

۲. ژاکت به تن کسی بافتن.

برای کسی نقشه کشیدن.

 

۳. ژاله به دور لاله می گردد، می به دور پیاله.

هر چیز همتای خود را می جوید.

 

۴. ژنده پوش، از دلها فراموش.

هیچکس از تهی دستان و ژنده پوشان خوشش نمی آید.

 

۵. ژولیده مو، ژولیده خوست.

کسی که ژولیده است دارای اخلاق بد هم هست.

 

مجموعه شعر با حرف ژ

در ادامه مجموعه‌ای از اشعاری که با حرف ژ شروع شده و حالتی پندآموز دارند را برایتان جمع آوری کرده‌ایم.

ژاژ خار نبود بی سخن پوچ حیات (صائب تبریزی)

ژاله از روی لاله دور مکن / تا نسوزد ز شعله بستان را (فخر الدّین عراقی)

ژاله از شب زنده داری جلوۀ زیبا گرفت (مشعل صادق)

ژاله بارید و کوچه گل شد (مشعل صادق)

ژاله بر لاله فرومی آمده هنگام سحر (سعدی)

ژاله بر لاله فرو می چکد از دامن ابر (فروغی بستامی)

ژاله به دور لاله می گردد (فروغی بستامی)

ژاله شو ، در پردۀ گل خانه ساز (مشفق کاشانی)

ژاله و صبح به هم بافته کافور و گلاب (خاقانی شروانی)

ژاله همه شب بارد ، بارد همه شب ژاله (نظامی گنجوی)

ژنده پوش کس نخواهد شد (ملک الشعرا بهار)

ژنده پوشی به جهان شیوۀ مردان ره است (مشعل صادق)

ژنده پوشیم و غم جلوۀ زیبایی نیست (مشعل صادق)

ژنده رجان ، زنده دلان رهند / زندگی دل به هیاهوی نیست (مشعل صادق)

ژنده ها از جامه ها پیراسته (مولوی)

ژندۀ ویرانه ها ، گنج نهان دارد به دل (مشعل صادق)

ژولیده ایم وباغ وفا آشیان ماست (مشعل صادق)

از اینکه با مجموعه ضرب المثل با حرف ژ همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک گذارید.


ستاره
Logo