برزو ارجمند در کنار پدر و فرزندش + عکس

برزو ارجمند عکسی از خود در کنار پدرش، مرحوم انوشیروان ارجمند و فرزندش جانیار به اشتراک گذاشت.

برزو ارجمند با انتشار عکس زیر نوشت:

وی نوشت: وقتي جانيار كوچك بود. وقتى بابا بود.

برزو ارجمند-عکس جدید برزو ارجمند


ستاره
Logo