جواد خیابانی هم به مزدک تیکه انداخت (فیلم)

جواد خیابانی در برنامه زنده "سلام صبح به خیر" با بیان صحبت‌هایی وطن‌پرستانه، به نوعی به رفتن مزدک از ایران اشاره و او را غیرمستقیم مورد انتقاد قرار داد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – اواخر ماه گذشته بود که خبر مهاجرت مزدک میرزایی به لندن و پیوستن او به شبکه ماهواره‌ای “ایران اینترنشنال” سر و صدای فراوانی در فضای مجازی به راه انداخت. 


ستاره
Logo