شعر طعنه آمیز پیمان یوسفی برای مزدک میرزایی (فیلم)

پیمان یوسفی روز گذشته در انتهای برنامه "ورزش و مردم" شعری را از ناصر خسرو روی آنتن زنده خواند که بسیاری بر این عقیده‌اند که شعر او کنایه‌ای به رفتن مزدک میرزایی از ایران بوده است.


ستاره
Logo