تیکه عبدالله روا به سوء مدیریت حضور بانوان در استادیوم (فیلم)

عبدالله روا در برنامه ویدیوچک به حواشی حضور بانوان در استادیوم در مسابقه ایران و سوریه اشاره و با زبان طنز به عدم مدیریت صحیح در این حوزه انتقاد کرد.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo