کمک میلیونی آریا عظیمی نژاد به شرکت کننده عصر جدید (فیلم)

شب گذشته آریا عظیمی نژاد در برنامه "عصر جدید" به یکی از اعضای گروه "ریکو" که مشکل مسکن داشت قول کمک چند ده میلیونی برای خرید مسکن داد.


ستاره
Logo