“هادی نوروزی را لیدرها کشتند”!

محسن بنگر در مصاحبه اخیر خود درباره هادی نوروزی و نقش لیدرها در فوت او صحبت کرد و لیدرهای پرسپولیس را عامل اصلی فوت هادی نوروزی دانست.

ستاره | سرویس چهره‌ها – هادی نوروزی متولد سال ۶۴، بازیکن و کاپیتان محبوب تیم فوتبال پرسپولیس بود. او در نهم مهرماه سال ۹۴ و بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.  

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo