سید بشیر حسینی دل دختر نابغه عصر جدید را شکست! (فیلم)

سما برهانی و پرهام بنی اسدی، شب گذشته اجرای خود را در مرحله نیمه نهایی عصر جدید انجام دادند. این در حالی بود که نظر سید بشیر حسینی درباره اجرای این دو، بغض سما برهانی را در پی داشت.

ستاره
Logo