شباهت دردسرآفرین یک بخت‌برگشته به حسن روحانی! (فیلم)

حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری، در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی خاطره‌ای از سال ۵۶ و شباهت پر دردسر یک نفر با ایشان تعریف کردند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – صحبت‌های رییس جمهور محترم در جلسات مختلف بعضا رنگ و بوی خاطره و یا طنز به خود می‌گیرد. حدود بیست روز قبل بود که رییس جمهور در جلسه رسمی به مقایسه میان برجام و مخالفان آن با عروس و مادر شوهر اشاره کرده بودند که واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی به‌وجود آورده بود.  


ستاره
Logo