آواز خواندن احساسی احمد ایراندوست برای صدیقه کیانفر (فیلم)

احمد ایراندوست در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت پنج بانوی هنرمند:صدیقه کیانفر، گیتی معینی، فرحناز منافی ظاهر، ساقی زینتی و زهره حمیدی برگزار شد، قطعه‌ای را برای صدیقه کیانفر اجرا کرد.

ستاره
Logo