پسر نصرالله رادش روی صحنه عصر جدید (فیلم)

نصرالله رادش پستی را امروز در صفحه اینستاگرامش منتشر و در آن به حضور پسرش روی صحنه عصر جدید اشاره کرد. پسر نصرالله رادش عضو گروه کارونیا بود که شب گذشته و با رای داوران حذف شد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – از اجرا‌های شب گذشته عصر جدید، رحمان تک دهقان، و گروه‌های کارونیا، شوک و سربازان وطن به مرحله فینال راه پیدا کردند که از بین آن‌ها دو گروه شوک و سربازان وطن با رای داوران انتخاب و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. پرهام رادش، پسر نصرالله رادش نیز در گروه کارونیا حضور داشت که حذف شد.  

بنر-هومکا-ستاره

نصرالله رادش:
«پسرم درجه ۱
به همکارات خدا قوته توپ بگو از طرف من.
محشر…کولاک…۲۰…انفجار…بودین و هستین.شکرر شکرر شکررر»

ستاره
Logo