دلیل زنده بگور کردن جوجه ها به بهانه نبود نهاده دامی

ویدیوهایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که زنده به گورکردن جوجه‌ها در مرغداری‌ها را نشان می‌دهد. ظاهرا توجیه چنین اقدام سنگدلانه‌ای گرانی و نبود نهاده دامی‌ست.

ستاره | سرویس اخبار – کثرت فاجعه، دلیلی بر عادی‌سازی آن نیست. از شب گذشته ویدئوهایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که زنده به گورکردن جوجه‌ها در مرغداری‌ها را نشان می‌دهد. ظاهرا توجیه چنین اقدام سنگدلانه‌ای گرانی و نبود نهاده دامی‌ است. در غفلت مسولان نظارتی و در این آشفته‌بازار کرونا اتفاقاتی می‌افتد که بعدها مایه خجالت خواهد بود، کاش حداقل انجمن‌های دفاع از حقوق حیوانات کاری کنند.

 

زنده بگور کردن جوجه ها برای نبود نهاده دامی و گرفتن بیمه!

 

دولت ‌بهار با انتشار اظهارات یکی از مطلعین چرایی زنده به گور کردن جوجه‌ها نوشت:

بنده توفیقی حاصل شد تا مدتی با یکی از دوستان مرغدار بصورت مشارکتی در پرورش مرغ گوشتی مشغول شوم با توجه به هر ۴۵ روز نیاز به جوجه یک روزه همیشه هنگام خرید جوجه مشکل داشتیم ، چون که مراکز فروش جوجه همیشه تولیدات را بیمه میکردند به علت اینکه قیمت جوجه پایین نیاید. لازم به توضیح است در زمانی که جوجه یک روزه حدود ۴۰۰ تومان شد ما به همراه چند تن راضی به پرداخت ۷۰۰ تومان شدیم و ما قسمتی از تولید آن روز را می‌خواستیم ندادند و در مقابل نگاه دکتر دامپزشکی، جوجه ها را معدوم کردند!

بعد متوجه شدم راضی به قیمت پایین دادند نیستند چه برسد که رایگان بدهند، چون خیلی بیشتر از پول قیمت روز بازار را از بیمه میگیرند! در ضمن باعث کمبود جوجه جهت کمبود عرضه هم میشوند! پس با یک تیر دو نشان میزنند هم پول جوجه را می‌گیرند و هم باعث بالا ماندن قیمت جوجه می‌شوند.

منبع: برترین ها


ستاره
Logo