اجرای علی زند وکیلی برای اِبی (فیلم)

علی زند وکیلی خواننده سبک سنتی کشورمان، آهنگی را از ابراهیم حامدی (ابی) اجرا و آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر و به ابی تقدیم کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – هفته گذشته بود که ویدیویی از ابی در فضای مجازی منتشر شد که در آن، علی زند وکیلی را به عنوان یکی از بهترین خوانندگان ایرانی معرفی کرد. این پست را می توان پاسخی به ابراز محبت ابی نسبت به علی زند وکیلی به حساب آورد. 

علی زند وکیلی:

بنر-هومکا-ستاره

«تقدیم با عشق به آقای صدا»


ستاره
Logo