برجام و مادر شوهر؛ حاشیه جدید رییس جمهور! (فیلم)

رییس جمهور در صحبت‌های اخیر خود به کارشکنی و دشمنی عده‌ای با برجام اشاره و این نحوه برخورد را به رفتار مادرشوهر با عروس تشبیه کرد!

ستاره
Logo