عکس جدید عمو پورنگ در کنار مادرش

داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) عکس جدیدی از خود در کنار مادرش منتشر کرد.

داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) با انتشار عکس زیر نوشت:

به پایان آمد این سفر
خاطره هم چنان
باقيست!!!! خوشحالم لبخند ترا میبینم
ای مادر
ای تمام هستی من
به راستی که تو لبخند خدایی….

عمو پورنگ-عکس عمو پورنگ-عکس جدید عمو پورنگ-عکس عمو پورنگ در کنار مادرش


ستاره
Logo