در آوردن ادای سید بشیر حسینی جلوی خودش (فیلم)

شب گذشته و در جریان پخش برنامه عصر جدید، یکی از شرکت کنندگان در زمینه استندآپ کمدی ادای بشیر حسینی را جلوی خودش در آورد که مورد تشویق تماشاگران حاضر در سالن قرار گرفت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – پیش از این نیز سریال طنز ناخنک در برنامه خود ادای داوران عصر جدید را در آورده بود که با استقبال فراوانی بخصوص در فضای مجازی روبرو شد.  


ستاره
Logo