کالری نان، هر ۱۰۰ گرم نان چند کالری دارد؟

نان یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی و تامین کننده انرژی مورد نیاز بدن است. در این مطلب با کالری انواع نان از جمله کالری نان تست، کالری نان باگت، کالری نان جو، کالری نان لواش، کالری نان سنگک و کالری نان بربری آشنا خواهید شد.

ستاره | سرویس سلامت – نان مهم‌ترین بخش رژیم غذایی و جز جدایی ناپذیر بسیاری از سفره‌ها است. این ماده غذایی منبع غنی از کربوهیدرات است که می‌تواند انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. اگر نانی مانند نان گندم سبوس دار از غلات کامل تهیه شده باشد، فیبر مورد نیاز بدن را نیز تامین خواهد کرد. متخصصان تغذیه معمولا به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می‌کنند غذا‌های حاوی فیبر مصرف کنند؛ زیرا با خوردن این غذاها مدت بیشتری احساس سیری می‌کنیم.

کالری انواع نان

 

نان از مواد غذایی کم کالری به شمار می‌آید، اما معمولا مواد غذایی که همراه با نان خورده می‌شوند کالری بالایی دارند و می‌توانند منجر به اضافه وزن شوند. ارزش غذایی و کالری نان های مختلف با یکدیگر متفاوت است. ما در این مطلب به بررسی کالری و ارزش غذایی نان می‌پردازیم.

 

کالری ۱۰۰ گرم نان تست

هر ۱۰۰ گرم نان تست ۲۹۳ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان تست
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۴ گرم ۶٪
چربی اشباع ۰/۵۸ گرم ۳٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۲/۱ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۸ گرم
کلسترول ۱ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۵۴/۴ گرم ۱۸٪
فیبر رژیمی ۲/۵ گرم ۱۰٪
قند ۴/۷۵ گرم
پروتئین ۹ گرم

 

کالری ۱۰۰ گرم نان باگت

♥ هر ۱۰۰ گرم نان باگت ۲۷۴ کالری دارد. 

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان باگت
اطلاعات تغذیه ای    مقدار      درصد نیاز روزانه
چربی کل ۳ کرم ۵٪
چربی اشباع ۰/۶۴۱ گرم  ۳٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۶۹۳ گرم 
اسید چرب تک غیر اشباع ۱/۲۱۵ گرم 
کلسترول ۰ میلی گرم  ۰٪
کربوهیدرات کل ۵۲ گرم ۱۷٪
فیبر ۳ گرم ۱۲٪
قند ۰/۲۴ گرم
پروتئین ۸/۸ گرم

 

کالری نان باگت

 

 

کالری ۱۰۰ گرم نان سوخاری

♥ هر ۱۰۰ گرم نان سوخاری ۴۰۷ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان سوخاری
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۷/۲ گرم ۱۱٪
چربی اشباع ۱/۳۷۶ گرم ۷٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۲/۳۱ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۲/۷۵۵ گرم
کلسترول ۷۸ میلی گرم ۲۶٪
کربوهیدرات کل ۷۲/۳ گرم ۲۴٪
پروتئین ۱۳/۵ گرم

 

کالری نان سوخاری

 

کالری نان لواش

 هر ۱۰۰ گرم نان لواش ۲۳۸ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان لواش
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۱/۲ گرم ۲٪
چربی اشباع ۰/۲۸ گرم ۱٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۴۱۳ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۱۶۶ گرم
کلسترول ۱ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۴۸/۵۷ گرم ۱۶٪
فیبر ۱/۹ گرم ۸٪
قند ۰/۱۷ گرم
پروتئین ۷/۱۴ گرم

 

کالری نان لواش

 

کالری نان سنگک

♥ هر ۵۶ گرم نان سنگک ۱۰۰ کالری دارد. 

ارزش غذایی ۵۶ گرم نان سنگک
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۲ گرم ۳٪
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۱۷ گرم ۶٪
پروتئین ۴ گرم

 

کالری نان سنگک

 

کالری نان بربری

♥ هر ۱۰۰ گرم نان بربری ۳۶۰ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان بربری
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۱ گرم ۲٪
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۷۵/۴ گرم ۲۵٪
فیبر ۲/۸ گرم ۱۱٪
پروتئین ۱۰/۳ گرم

 

کالری نان بربری

 

کالری ۱۰۰ گرم نان جو

 هر ۱۰۰ گرم نان جو ۲۸۲ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان جو
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۳/۲۷ گرم ۵٪
چربی اشباع ۰/۷۶۵ گرم ۴٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۱/۰۴۸ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۱/۰۵۳ گرم
کلسترول ۱ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۵۴/۷ گرم ۱۸٪
فیبر ۵/۷ گرم ۲۳٪
قند ۳/۰۹ گرم
پروتئین ۸/۶۴ گرم

 

کالری نان جو

 

کالری ۱۰۰ گرم نان چاودار

♥ هر ۱۰۰ گرم نان چاودار ۲۵۹ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان چاودار
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۳/۳ گرم ۵٪
چربی اشباع ۰/۶۲۶ گرم ۳٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۸ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۱/۳ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۴۸/۳ گرم ۱۶٪
فیبر ۵/۸ گرم
قند ۳/۸۵ گرم
پروتئین ۸/۵ گرم

 

کالری نان چاودار

 

کالری ۱۰۰ گرم نان گندم کامل (نان سبوس دار)

♥ هر ۱۰۰ گرم نان گندم سبوس دار ۲۵۹ کالری دارد. 

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان گندم سبوس دار
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۴/۱ گرم ۶٪
چربی اشباع ۰/۸۹ گرم ۴٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۹۱ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۱/۷۲ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۴۷/۱۴ گرم ۱۶٪
فیبر ۴/۴ گرم ۱۸٪
قند ۵/۵ گرم
پروتئین ۹/۱۳ گرم

 

کالری ۱۰۰ گرم نان سفید (نان گندم بدون سبوس)

♥ هر ۱۰۰ گرم نان سفید ۲۶۶ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان سفید
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۳/۳ گرم ۵٪
چربی اشباع ۰/۷۱۷ گرم ۴٪
اسید چرب چند غیر اشباع ۱/۳۵ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۶۸ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۵۰/۶۱ گرم ۱۷٪
فیبر ۲/۴ گرم ۱۰٪
قند ۴/۳۱ گرم
پروتئین ۷/۶۴ گرم

 

کالری نان سفید

 

کالری ۱۰۰ گرم نان تافتون

♥ هر ۵۰ گرم نان تافتون ۷۰ کالری دارد. 

ارزش غذایی ۵۰ گرم نان تافتون
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۴ گرم ۶٪
کلسترول ۰ میلی گرم ۰٪
کربوهیدرات کل ۱۵ گرم ۵٪
پروتئین ۲/۵ گرم

 

کالری نان تافتون

 

کالری نان شیرمال

♥ هر ۱۰۰ گرم نان شیرمال ۳۶۱ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان شیرمال
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۱۵/۹ گرم ۲۵٪
کلسترول ۴۳ میلی گرم ۱۴٪
کربوهیدرات کل ۴۶/۵ گرم ۱۵٪
پروتئین  ۷/۷ گرم

 

کالری نان شیرمال

 

کالری ۱۰۰ گرم نان قندی

 هر ۱۰۰ گرم نان قندی ۴۰۹ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم نان قندی
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل ۱۸/۴ گرم ۲۸٪
کلسترول ۶۳ میلی گرم ۲۱٪
کربوهیدرات کل ۵۴/۲ گرم ۱۸٪
پروتئین ۷/۳ گرم

 

کالری نان قندی

 

فعالیت های مورد نیاز برای سوزاندن ۲۰۰ کالری نان

برای سوزاندن ۲۰۰ کالری نان می‌توانید فعالیت‌های زیر را انجام دهید:

  • رانندگی ← ۷۰ دقیقه
  • پیاده روی ← ۵۰ دقیقه
  • طناب زدن ← ۱۸ دقیقه
  • دویدن ← ۱۸ دقیقه
  • والیبال ← ۵۰ دقیقه

 

سخن آخر

نان‌های مختلف ارزش غذایی و کالری متفاوتی دارند. به طور مثال هر ۱۰۰ گرم نان لواش ۲۳۸ کالری دارد در حالیکه ۱۰۰ گرم نان بربری ۳۶۰ کالری دارد. تفاوت عمده بین نان‌های سنتی به دلیل میزان سبوس آردی است که برای تهیه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود، در میان نان‌ها نان لواش سبوس کمتری دارد. سبوس نوعی فیبر است که باعث کاهش اشتها می‌شود و به کاهش وزن کمک می‌کند. افراد دیابتی برای انتخاب نان باید شاخص گلسیمی آن را در نظر بگیرند، هر چه شاخص گلسیمی ماده غذایی بیشتر باشد باعث افزایش سریعتر قند خون می‌شود. گفته می‌شود نان بربری شاخص گلسیمی پایین تری دارد. نظر شما چیست؟ آیا سوالی در این زمینه دارید؟ فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ” ارسال نظر” با ما و مخاطبان ستاره در میان بگذارید.


ستاره
Logo