ماجرای پیاده کردن زن بدحجاب توسط راننده اسنپ (فیلم)

چند روز پیش یکی از رانندگان اسنپ، مسافر خود را به دلیل رعایت نکردن حجاب از ماشینش پیاده کرد. راننده از مسافر خود خواسته بود تا حجاب را رعایت کند که با واکنش منفی وی مواجه شده بود.

ستاره | سرویس چهره‌ها – دو روز قبل راننده اسنپ به برنامه زنده شبکه سه دعوت شد و درباره جزییات این واقعه اظهارات خود را مطرح کرد.  


ستاره
Logo