عکس جدید گلاره عباسی در اینستاگرام

گلاره عباسی عکسی جدید از خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
گلاره عباسی با اتنشار عکس جدیدی از خود نوشت:

فيلم “نفس” به كارگرداني خانم نرگس ابيار در بعضي كارها يك نقش كوتاه هم داشته باشي باز دلبسته ان كار مي شوي و نفس براي من از ان كارهاي دوست داشتني است بهترين ارزوها براي نفس و گروه سازنده ي اين كار

گلاره عباسی-عکس گلاره عباسی-عکس جدید گلاره عباسی


ستاره
Logo