محمدعلی نجفی در آغوش قانون! (فیلم)

محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران که روز گذشته همسر دوم خود را با شلیک گلوله از پای در آورده بود در اولین مصاحبه‌اش پس از دستگیری با خونسردی تمام جزییاتی از این جنایت را فاش کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – به گفته محمدعلی نجفی، او تنها قصد ترساندن همسرش را داشته، اما به دلیل آماده بودن اسلحه، شلیک کرده‌است.


ستاره
Logo