تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟

تعبیر خواب بغل کردن مرده به روایت امام صادق (ع) طولانی شدن عمر است. بغل کردن مرده و گریه کردن در خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی رسیدن اخبار خوش به بیننده رویاست.
تعبیر خواب بغل کردن مرده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن در خواب از منظر امام صادق (ع) به “طولانی شدن عمر” مربوط می‌شود. سایر معبرین اسلامی نیز تعابیر مثبتی برای این خواب در نظر گرفته‌اند. در ادامه با تعابیر اسلامی و روانشناسی در آغوش گرفتن مرده و گریه کردن آشنا می‌شوید.

 

تعبیر خواب بغل کردن مرده

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

 

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینیم که فرد مرده گریه می‌کند، احتمالاً خبر خوشی دریافت می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می‌کند، معنای خوبی دارد و نباید از این بابت به دل خود بد راه دهید.

شیخ طوسی می‌گوید:

 • حالت گریه و ناراحتی چهره مرده، در تعبیر خواب موثر است.
 • اگر مرده در ابتدا خوشحال باشد، اما بعد شروع به گریه کند، معنای خوب و مبارکی ندارد.
 • اما اگر شما مرده‌ای را در خواب دیدید که فقط گریه می‌کند و شما فقط گریه کردن او را نگاه می‌کنید، آن را به فال نیک بگیرید.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخته است، خواب آن بود که دامادم مرا در آغوش گرفته بود، می‌ترسم عمرم به دنیا نباشد. امام صادق فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش، اما هم‌آغوشی مرده‌ با زنده، عمر آن‌ها را درازتر کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی آن شخص مرده، غریبه است و آشنای تو نیست، خبرهای بدی به شما می‌دهند. شاید شخصی تصادف کند و یا فوت کند؛ در هر صورت زیانی به شما می‌رسد.
 • اگر آن شخص را بشناسی و چهره‌اش برایت آشنا باشد، خبرهای خوبی به شما می‌رسد که باعث شادی شما می‌شود؛ از جمله وصلت و ازدواج نزدیکان.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی مرده را بغل کردی، یعنی قرار است اشخاصی وارد زندگی شما شوند که برای شما دردسرساز خواهند بود و به شما ضربه می‌زنند و آرامش زندگی‌تان را از بین می‌برند. در کل، به این معناست که اطراف شما با افراد شر پر می‌شود. در این شرایط، باید از هوش خود استفاده کنید و اجازه ندهید آن‌ها به اهداف شوم خود برسند. پس لازم است که امنیت و آرامش خود را با تدبیر، حفظ کنید. اغلب اوقات این پیشامدهای ناگوار برای مردان رخ می‌دهد.

خالد اصفهانی می‌گوید:

 • عموماً اگر مرده‌ای که بغل می‌کنی را بشناسی، برایش خدمتی انجام دهی و نیازی از او را برآورده سازی، تعبیر خوب و مثبتی دارد.
 • بغل کردن مرده می‌تواند به معنای دفع شدن شر و بدی از تو باشد و از شر بلایا در امان باشی.
 • مرده را در خواب بغل کردن یعنی خانواده‌ شما در صحت و سلامت خواهند بود و جانشان از خطرات در امان است.
 • اگر این خواب را دیدید، ممکن است صاحب مال و ثروتی بسیار شوید.
 •  اگر مردی جوان خواب ببیند مرده‌ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل می‌گیرد، امکان دارد زنی برای او خبری بد بیاورد و آن خبر باعث اندوه شما شود، شاید خبر مرگ کسی را برای آن مرد بیاورند.
 • اگر این رویا را مردان و پسران ببینند معنای خوبی ندارد.
 •  اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده‌ای را بغل می‌کند، بسیار خوب و نیکوست. این دختر عافیت و عاقبت به خیری نصیبش می‌شود؛ مثلاً ازدواج می‌کند و یا در زمینه تحصیلی و کاری موفق می‌شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید: اگر ببینید مرده را در آغوش می‌گیرید، امکان دارد شما نیز بمیرید.

ادوارد می‌گوید: اگر کسی در خواب ببینید که یکی از خویشان و یا نزدیکانش مانند پدر برادر مادر و یا خواهر مرده‌اش گریه می‌کند، به معنای اتفاقات ناراحت‌کننده یا بیماری است. حال آن‌که نوع گریه مرده مهم است.

آنلی بیتون می‌گوید: گریستن در خواب به این معناست که اعضای خانواده خبرهای بدی را می‌شنوند.

 • اگر در خواب مرده را در حال گریستن ببینید، تعبیر آن است که اگر فراغ بکشید بعد از مدتی به وصال یکدیگر می‌رسید.
 • اگر دختری مرده را در حال گریستن ببیند، به این معناست که برای رسیدن به معشوق باید فداکاری و از خودگذشتگی کند.
 • اگر فرد که تاجر است و اهل معامله است، مرده را در حال گریه ببیند، یعنی در امور کاری‌اش با شکست مواجه می‌شود.

اچ ميلر می‌گوید: اگر در خواب صدای گریه شخصی را بشنوید، تعبیر آن است که زندگی روی بد خود را به شما نشان می‌دهد.

 

بغل کردن مرده یا گریه کردن یعنی:

 • خرید خانه: اگر خواب ببینید که بر سر قبر کسی که در بیداری زنده است و شما خواب می‌بینید که مرده است، نشسته‌اید و گریه می‌کنید، آن فرد در آینده خانه جدیدی می‌خرد و شما نیز در این شادی سهیم خواهید شد و برای تبریک نزد او خواهید رفت.
 • پاک شدن گناهان مرده: اگر خواب کسی را که واقعا مرده است ببینید و در این خواب اقوام و خویشاوندان برای آن مرده گریه و عزاداری می‌کنند، یعنی آن فرد فوت شده مورد آمرزش و بخشش پروردگار قرار می‌گیرد و در آن دنیا در آرامش است.
 • مشکل در سلامتی: اگر در خواب ببینید که مرده را بغل کرده و گریه می‌کنید، سلامتی شما به خطر می‌افتد، همچنین امکان دارد شخصی از نزدیکان مریض احوال شود.
 • گرفتار شدن به مشکلات: اگر در خواب فردی مرده را ببینید و آن فرد گریه کند، با دیگران به مشکل برمی‌خورید، در واقع این اشخاص حرف شما را نمی‌فهمند، شما را درک نمی‌کنند و دلایل شما را قبول ندارند.

 

سخن آخر

دیدن رویای افراد مرده از جمله خواب‌هایی است که ذهن بیننده‌ خواب را به خود مشغول می‌کند. از نظر نمادین، شخص مرده می‌تواند بخشی از وجود شما باشد که می‌خواهید از خود جدایش کنید. تعبیر خواب ناراحتی مرده نیز ممکن است به “محتاج شدن به دیگران” یا “پول قرض گرفتن” تعبیر شود. شما می‎توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo