حمله تند مجری تلویزیون به سالومه (فیلم)

سید مرتضی فاطمی مجری برنامه اختیاریه که در جریان یکی از برنامه‌های خود به‌خاطر صحبتی که با یکی از مهمانانش کرده بود با انتقادات شدیدی روبرو شده بود، روی آنتن زنده با مردم صحبت کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – سالومه سیدنیا یکی از مجریان شبکه ماهواره‌ای “من و تو”، این قسمت از مصاحبه مرتضی فاطمی را با مهمانش در برنامه خود نشان داد و از مرتضی فاطمی انتقاد کرد. مرتضی فاطمی نیز با “زالومه” خواندن او در برنامه‌اش، به نوعی جوابش را داد.  

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo