مشخصات زمین والیبال براساس قوانین FIVB

در مشخصات زمین والیبال بر اساس قوانین FIVB، ابعاد زمین ۱۸ در ۹ متر تعیین شده و دورتادور آن را منطقه آزاد محصور کرده است، این ابعاد در والیبال نشسته و ساحلی تفاوت دارد.

مشخصات زمین والیبال
ستاره | سرویس ورزش – والیبال ورزشی است که توسط دو تیم و در زمینی که توسط یک تور به دو نیم تقسیم شده است، انجام می‌شود. به علاوه نسخه‌های مختلفی از والیبال از جمله والیبال نشسته و والیبال ساحلی نیز وجود دارد. هدف در این بازی ارسال توپ به طرف دیگر تور، به زمین زدن آن در زمین حریف و جلوگیری از زمین خوردن توپ در زمین خودی است. در این مطلب بیشتر با این بازی محبوب، به ویژه مشخصات زمین والیبال آشنا می‌شویم.
 

مشخصات زمین والیبال

محدوده زمین، شامل زمین بازی و منطقه آزاد است. این محدوده باید مستطیلی و متقارن باشد.
 
ابعاد زمین والیبال

ابعاد زمین والیبال

زمین بازی، یک مستطیل با ابعاد ۱۸ در ۹ متر است که درون منطقه آزاد قرار دارد. منطقه آزاد فضایی است که از هر ضلع زمین حداقل ۳ متر فاصله دارد. منطقه آزاد، محدوده‌ای دور تا دور زمین بازی است که در آن هیچگونه مانعی وجود ندارد. بالای منطقه آزاد، منطقه بازی آزاد است که باید حداقل ۷ متر از سطح زمین بازی بالاتر باشد.  
طبق قوانین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، منطقه آزاد باید از طول زمین بازی، ۵ متر و در عرض زمین، ۶/۵ متر فاصله داشته باشد. همچنین در این بازی‌ها فضای بازی آزاد باید حداقل ۱۲/۵ متر ارتفاع از سطح زمین داشته باشد.

سطح زمین والیبال

سطح زمین والیبال، باید صاف، یکنواخت و عاری از هرگونه خطری برای بازیکنان باشد. بازی روی سطوح سخت و لغزنده ممنوع است. طبق قوانین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، تنها سطوح چوبی یا مصنوعی قابل قبول هستند و هر نوع مصالح دیگری باید توسط FIVB بررسی و تایید شود. در زمین‌های سرپوشیده سطح زمین باید به رنگ روشن باشد.
طبق قوانیین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، رنگ خطوط درون زمین باید سفید باشند. رنگ‌های زمین بازی و منطقه آزاد باید رنگی غیر از سفید و متفاوت با یکدیگر باشند.
در زمین های فضای باز، شیب ۵ میلیمتر در هر متر به منظور زه‌کشی مناسب، مجاز است.
 

خطوط روی زمین

تمامی خطوط رسم شده روی زمین ۵ سانتی متر ضخامت دارند و باید رنگی روشن و متفاوت از رنگ سطح زمین و سایر خطوط داشته باشند.
  • خطوط مرزی، دو خط جانبی و دو خط انتهایی منطقه بازی را مشخص می‌کنند. این خطوط درون منطقه بازی رسم می‌شوند (به این معنا که روی خط ها جزء منطقه بازی است).
  • خط مرکزی، این خط زمین بازی را از طول به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. روی پهنای این خط متعلق به هر دو تیم است. خط مرکزی درست در زیر تور و بین دو خط جانبی زمین رسم می شود.
  • خط حمله، در هر نیمه زمین، یک خط حمله وجود دارد، که لبه آن در فاصله سه متری خط مرکزی زمین قرار می‌گیرد و منطقه جلویی را مشخص می‌کند. طبق قوانین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، خط حمله از خطوط منقطع به طول ۱۵ سانتی متر و پهنای ۵ سانتی متر تشکیل می‌شود که ۲۰ سانتی متر با هم فاصله دارند و دو خط جانبی زمین را به یکدیگر وصل می‌کنند.
  • خط محدود کننده مربی، در امتداد خط حمله تا خط عرضی زمین و با فاصله ۱/۷۵ متر موازی با خط جانبی رسم می‌شود. این خط، از خطوطی منقطع با طول ۱۵ سانتی متر که در فاصله ۲۰ سانتی متری از هم هستند، تشکیل شده است تا منطقه‌ای را که مربی تیم می‌تواند در آن حضور داشته باشد را تعیین کند.

 

منطقه های زمین

  • منطقه جلویی، در هر نیمه زمین، منطقه جلویی توسط دو خط مرکزی و خط یک سوم (خط حمله) مشخص می‌شود. این منطقه، علاوه بر محدوده درون بازی، تا انتهای مرز منطقه آزاد نیز امتداد دارد.
  • منطقه سرویس، محدوده‌ای با عرض ۹ متر و پشت خطوط عرضی زمین است. این منطقه توسط دو خط کوتاه با طول ۱۵ سانتی متر محدود می‌شود. این خطوط در امتداد خطوط جانبی زمین، اما با فاصله ۲۰ سانتی متر از آن‌ها رسم می‌شوند.
  • منطقه تعویض، با امتداد دو خط حمله که تا میز داوری ادامه دارد، مشخص می‌شود.
  • منطقه تعویض بازیکن آزاد، بخشی از منطقه آزاد است که طول آن برابر با فاصله خط حمله تا خط عرضی زمین است.
  • منطقه گرم کردن، طبق قوانین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، مناطق گرم کردن فضایی در حدود ۳ متر در ۳ متر هستند، که در دو طرف نیمکت ذخیره و خارج از منطقه آزاد قرار دارند.

بیشتر بدانید: وزن توپ والیبال چقدر است؟


مشخصات زمین والیبال نشسته

زمین والیبال نشسته شامل یک منطقه بازی و یک منطقه آزاد است. زمین بازی در والیبال نشسته یک مستطیل ۱۰ در ۶ متر است که درون منطقه آزاد به پهنای ۳ متر قرار دارد. طیق قوانین ParaVolley، در بازی‌های جهانی و رسمی، منطقه آزاد باید حداقل ۴ متر از خطوط جانبی و ۶ متر از خطوط انتهایی اندازه گیری شود. 
فضای بازی آزاد بالای منطقه بازی قرار دارد و عاری از هرگونه مانع است. ارتفاع این منطقه باید حداقل ۷ متر از سطح زمین باشد. خط حمله در والیبال نشسته ۲ متر از خط مرکزی زمین فاصله دارد.

 

زمین والیبال نشسته

 

مشخصات زمین والیبال ساحلی

زمین والیبال ساحلی شامل یک منطقه بازی و یک منطقه آزاد است. این زمین باید مستطیلی متقارن به ابعاد ۸ در ۱۶ متر باشد که توسط یک منطقه آزاد به پهنای ۳ متر محصور شده است. حداقل ارتفاع فضای بازی آزاد در والیبال ساحلی ۷ متر باشد.
طبق قوانین FIVB، در مسابقات جهانی و رسمی، منطقه آزاد حداقل ۵ متر از خطوط انتهایی و حداکثر ۶ متر از خطوط جانبی اندازه گیری می‌شود. همچنین در این مسابقات ارتفاع فضای بازی آزاد باید حداقل ۱۲/۵ متر باشد.
زمین والیبال ساحلی فاقد خط حمله و منطقه حمله است.
 

زمین والیبال ساحلی

 
نظر شما چیست؟ تجربه بازی کدام یک از نسخه‌های والیبال را دارید؟ لطفا تجربیات خود را در بخش ارسال نظر با ما و دیگر مخاطبان ستاره درمیان بگذارید.
برگرفته از: سایت رسمی فیبا 1 و 2، volleyball

ستاره
Logo