معرفی سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر

اگر نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی به هم را بررسی کنیم، مشتری بزرگترین و عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. در این مقاله به معرفی سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر خواهیم پرداخت.

سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر
نسخه صوتی این مطلب را بشنوید! 🎧

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – سیارات منظومه شمسی ما از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و هر یک ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. یک از این تفاوت‌ها، اندازه قطر قابل اندازه‌گیری آنهاست، برای مثال قطر مشتری، تقریبا ۱۱ برابر سیاره زمین است. از سوی دیگر، عطارد ۲/۶ بار کوچک‌تر از زمین است. در این مطلب قصد داریم تا شما را با سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر و نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی آشنا کنیم. پلوتون را به عنوان نقطه مرجع برای اطلاعات بیشتر در نظر گرفته‌ایم.

 

نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی به هم

 

معرفی سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر

۱. مشتری (Jupiter)

مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی با قطر ۱۳۹/۸۲۲ کیلومتر است. این بدان معناست که قطر مشتری در واقع بیش از ۲۸/۵ برابر بزرگتر از کوچکترین سیاره منظومه شمسی، یعنی عطارد است.

 

سیاره مشتری

 

قطر ۱۴۲۹۸۴ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۱۱.۲ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۳۱۷.۸ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۲.۵۳ برابر زمین
تعداد قمرها +۶۷
نوع سیاره (ماده‌ای که بیشترین حجم سیاره را تشکیل می‎‌دهد) گاز
جایگاه نسبت به خورشید ۵
فاصله تا خورشید ۷۹۳.۷۳۸ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۶۵۰.۳۰۳ میلیون کیلومتر

 

۲. زحل (Saturn)

قطر زحل به ۱۱۶/۴۶۴ کیلومتر می‌رسد. این باعث می‌شود که زحل بیش از ۹ برابر بزرگتر از زمین ما باشد. این اندازه‌گیری شامل حلقه‌ دور سیاره نمی‌شود، زیرا این حلقه یک کل جداگانه به حساب می‌آیند.

 

سیاره زحل

 

قطر ۱۲۰۵۳۶ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۹.۴ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۹۵.۱۶ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۱.۰۶ برابر زمین
تعداد قمرها ۶۲
نوع سیاره گاز
جایگاه نسبت به خورشید ۵
فاصله تا خورشید ۱۵۰۳.۸۷۲ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۱۴۰۰.۲۲۶ میلیون کیلومتر

 

۳. اورانوس (Uranus)

اورانوس در این فهرست، با قطر ۵۰/۷۲۴ کیلومتر در رده سوم قرار دارد. قطر این سیاره تقریبا ۴ برابر قطر زمین و بیش از ۱۰ برابر قطر عطارد است.

 

سیاره اورانوس

 

قطر ۵۱۱۱۸ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۴ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۱۴.۵۴ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۰.۸۹ برابر زمین
تعداد قمرها ۲۷
نوع سیاره گاز
جایگاه نسبت به خورشید ۷
فاصله تا خورشید ۲۹۶۸.۸۵۱ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۳۱۰۳.۰۸۶ میلیون کیلومتر

 

۴. نپتون (Neptune)

نپتون، که اغلب، به دلیل ویژگی‌های بسیار مشابه و فاصله کم با اورانوس، به عنوان سیاره دوقلو اورانوس شناخته می‌شود، ۴۹/۲۴۸ کیلومتر قطر دارد. همچنین اورانوس ۱/۳ برابر نپتون است.

 

سیاره نپتون

 

قطر ۴۹۵۲۸ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۳.۹ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۱۷.۱۵  برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۱.۱۴ برابر زمین
تعداد قمرها ۱۴
نوع سیاره گاز
جایگاه نسبت به خورشید ۸
فاصله تا خورشید ۴۴۷۸.۴۲۲ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۴۵۲۱.۳۳۷ میلیون کیلومتر

 

۵. زمین (Earth)

سیاره زمین با قطر ۱۲/۷۵۶ کیلومتر عنوان پنجمین سیاره در میان هشت سیاره منظومه شمسی را دارد. زمین تقریبا ۲/۶ برابر کوچکترین سیاره منظومه شمسی یعنی عطارد است. نسبت اندازه زمین به ماه ۳/۶۷ برابر است.

 

کره زمین

 

قطر ۱۲۷۵۶ کیلومتر
جرم نسبت به خورشید ۰.۰۰۰۰۰۳ برابر خورشید
جاذبه نسبت به خورشید ۰.۴ برابر خورشید
تعداد قمرها ۱
نوع سیاره جامد و صخره‌ای
جایگاه نسبت به خورشید ۳
فاصله تا خورشید ۱۵۱.۴۲۹ میلیون کیلومتر

 

۶. زهره (Venus)

زمین یک سیاره دو قلو دارد، زهره با قطری کمی کوچکتر از زمین به اندازه ۱۲/۱۰۴ کیلومتر، قل سیاره ما محسوب می‌شود. همچنین زهره ۸/۸۷ متر بر مجذور ثانیه نیروی گرانشی دارد، این مقدار در کره زمین ۹/۸۱ متر بر مجذور ثانیه است.

 

سیاره زهره

 

قطر ۱۲۱۰۴ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۰.۹ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۰.۸۲ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۰.۹ برابر زمین
تعداد قمرها ۰
نوع سیاره جامد و صخره ای
جایگاه نسبت به خورشید ۲
فاصله تا خورشید ۱۰۸.۶۲۹ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۲۳۱.۶۳۷ میلیون کیلومتر

 

۷. مریخ (Mars)

سیاره سرخ، مریخ تنها ۶/۸۷۰ کیلومتر قطر دارد، این یعنی قطر مریخ ۲۰/۵ برابر کوچکتر از مشتری است. مریخ ۵۳ درصد زمین، قطر دارد، اما سطح آن نسبت به زمین ۳۸ درصد است.

 

سیاره مریخ

 

قطر ۶۷۹۲ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۰.۵ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۰.۱۱ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۰.۳۸ برابر زمین
تعداد قمرها ۲
نوع سیاره جامد و صخره ای
جایگاه نسبت به خورشید ۴
فاصله تا خورشید ۲۴۲.۶۷۴ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۳۵۵.۱۸۴ میلیون کیلومتر

 

۸. عطارد (Mercury)

عطارد با قطر ۴۷۸۰ کیلومتر کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. مشتری، بزرگترین سیاره منظومه ۲۸/۵ برابر بزرگتر از عطارد باشد.

 

نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی به هم

 

قطر ۴۸۷۹ کیلومتر
اندازه نسبت به زمین ۰.۴ برابر زمین
جرم نسبت به زمین ۰.۰۶ برابر زمین
جاذبه نسبت به زمین ۰.۳۸ برابر زمین
تعداد قمرها ۰
نوع سیاره جامد و صخره ای
جایگاه نسبت به خورشید ۱
فاصله تا خورشید ۴۶.۱۶۴ میلیون کیلومتر
فاصله تا زمین ۱۹۷.۴۲۲ میلیون کیلومتر

 

۹. پلوتو (Pluto)

پلوتو، که امروزه به عنوان کوتوله‌ی منظومه‌ شمسی شناخته می‌شود، قطری معادل ۲۴۰۰ کیلومتر دارد، یعنی پلوتو ۵۹ برابر از مشتری کوچک‌تر است.

 

سیاره پلوتو

 

برگرفته از: timeanddate،planetfacts

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo