انتقاد تند محمود شهریاری از رییس صدا و سیما (فیلم)

محمود شهریاری مجری پرحاشیه تلویزیون با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرام، از صحبت‌های اخیر رییس صدا و سیما درباره تذکر به مجریان تلویزیونی برای حفظ زبان فارسی به تندی انتقاد کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – محمود شهریاری از چهره‌های پرحاشیه در فضای رسانه به شمار می‌رود و تا کنون بار‌ها ممنوع التصویر شده است.  


محمود شهریاری:
«امروزازميدان فردوسى ردميشدم كه ازراديوشنيدم آقاى على عسگرى رئيس صداوسيماگفته انددرموردحفظِ زبانِ پارسى به مجريانِ برنامه هايشان تذكرميدهند،به تنديس عاليجناب فردوسىِ بزرگ خيره شدم وديدم عاليجناب پشت به صداوسيماى غيرِملّى وروى به مردمِ كوچه-بازاردارند،دلم گرفت كه فرمودند:
بسى رنج بردم دراين سال سى-عجم زنده كردم بدين پارسى نميرم ازاين پس كه من زنده ام-كه تخم سخن راپراكنده ام وحالاصداوسيمامثلِ يك كلاغ همه ى آن تخمهارابرميچيند عاليجناب نگران مباش بالاخره نوادگانِ حق شناس واديبِ شماجايگاهاى بناحق اِشغال شده ى فرهنگى راپس خواهند گرفت وسى سال عمرِگرانمايه توراپاس خواهندداشت
آنچه كوروش كردودارا وآنچه زرتشتِ مهين
زنده گشت ازهمتِ فردوسىِ سحرآفرين
اى مبارك اوستاد،اى شاعرِوالانژاد
اى سخنهايت بسوى راستى حبلىّ متين
باتوبدكردندو قدرِخدمتت نشناختند
آزمندانِ بخيل و تاجدارانِ ضَنين»


ستاره
Logo