حکم شیر دادن در حالت جنابت مادر

حکم شیر دادن در حالت جنابت مادر از جمله دغدغه‌های مهم مادران در زمان شیردهی به شمار می‌آید و از لحاظ شرعی و روانشناختی قابل بررسی است.

ستاره | سرویس مذهبی – حکم شیر دادن در حالت جنابت به کودک چیست؟ شیر دادن به کودک یکی از مراحل رشد و تربیت فرزند محسوب می‌شود. دین اسلام بسیار تاکید می‌کند که مسائل تربیتی کودک نادیده گرفته نشود یا ساده انگاشته نشود. به طور مثال، علما دین توصیه می‌کنند که مادر همیشه قبل از شیر دادن به فرزند خود، وضو و طهارت باطنی خود را تجدید کند. در این مقاله قصد بررسی احکام فقهی مربوط به شیر دادن کودک در زمان جنابت مادر را داریم و پس از آن، به نکات دیگر این مسئله و تاثیر وضو و غسل جنابت در روند تربیتی کودک اشاره می‌کنیم. 

حکم شرعی شیردادن در زمان جنابت مادر

 

نظر مراجع تقلید درباره حکم شیر دادن در حالت جنابت مادر

در این قسمت به نظرات چند مرجع تقلید اشاره می‌کنیم:

 

۱. نظر آیت الله مکارم شیرازی

شیر دادن به کودک در حال جنابت اشکالی ندارد، هرچند بهتر است انسان در هرحالی طهارت خود را حفظ کند.

 

۲. نظر سایر مراجع تقلید

آیت الله سیستانی، آیت الله خامنه‌ای و عموم مراجع تقلید در این‌ خصوص نظر یکسانی دارند. این بزرگان اظهار می‌کنند که شیر دادن به کودک در حال جنابت، اشکالی ندارد. البته به این مسئله نیز اشاره می‌کنند که بهتر است انسان طهارت خود را در همه حال حفظ کند. همچنین گفته می‌شود داشتن وضو و انجام غسل‌ها در رشد کودک تاثیر زیادی می‌گذارد.

 

تاثیر طهارت در رشد کودک

چنانکه بررسی شد، مادران جنب می‌توانند به کودک خود شیر بدهند و این عمل از نظر فقهی منعی ندارد. همچنین در هیچ روایتی شیر دادن به کودک در حالت جنابت نهی نشده‌است، اما باید به این مسئله نیز توجه شود: همانطور که حفظ طهارت ظاهری (نظیر رعایت مسائل بهداشتی) در رشد و تربیت کودک تاثیرگذار است و باعث رشد بهتر کودک می‌شود، طهارت باطنی نیز (مسائلی نظیر وضو و غسل) در رشد کودک تاثیر غیر قابل انکاری خواهد داشت.

برخی از مراجع تقلید، در حاشیه پاسخ به این سوال: آیا طهارت در رشد کودک تاثیر می‌گذارد؟ می‌فرمایند: معمولا افرادی که فرزندانشان در بزرگسالی به موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کنند، جزو افرادی هستند که همیشه با وضو به کودک خود شیر داده‌اند و طهارت باطنی خود را در این مواقع همیشه حفظ کرده‌اند. 

 

تاثیر طهارت باطنی در شیر مادر

تاثیر وضو، غسل و تقوا از گناه، در شیر مادر غیرقابل انکار است؛ چنانکه مادران اشخاص بزرگی نظیر شیخ انصاری، هیچ‌گاه بدون وضو به فرزندان خود در زمان کودکی شیر نداده‌اند. وقتی انسان وضو می‌گیرد، انرژی‌های منفی از بدن او دفع می‌شود. بنابراین بهترین موقع برای نزدیک شدن به کودک و شیردادن به او پس از دفع شدن انرژی‌های منفی است.

 

حکم شرعی شیردادن در حالت جنابت مادر

 

نتیجه گیری

همانگونه که ذکر شد، شیردهی مادر در حالت جنابت اشکالی ندارد اما می‌تواند تأثیرات منفی در تربیت و رشد فرزند داشته باشد. البته شاید افرادی باشند که به این تأثیرات منفی اعتقادی نداشته باشند. پیشنهاد میکنیم مطلب روش‌های تطهیر زمین نجس را نیز مطالعه کنید. شما از کدام دسته هستید؟ آیا فکر می‌کنید چنین تأثیراتی وجود دارد یا آن را نادرست می‌دانید؟ علت انتخاب شما چیست؟ دیدگاه‌ها و تجربیات خود را از طریق بخش “ارسال نظر” با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo