دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

در بازی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با تیم شهرداری سیرجان که در اصفهان برگزار شد، زد و خورد شدیدی میان بازیکنان دو تیم اتفاق افتاد و صحنه‌های زشتی را در دنیای ورزش کشور پدید آورد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این دیدار که در نهایت با دو گل تیم مهمان یعنی شهرداری سیرجان به پایان رسید صحنه‌های بسیار تلخی بوجود آمد. هنوز کسی درباره این درگیری و زد و خوردها توضیحی ارائه نکرده است.

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)

دعوای شدید دختران فوتبالیست در لیگ برتر (عکس)


ستاره
Logo