عکس جدید بابک جهانبخش و فرزندش

بابک جهانبخش عکس جدیدی از خود در کنار فرزندش به اشتراک گذاشت.

بابک جهانبخش با انتشار عکسی از خود در کنار فرزندش نوشت:

من در تو پنهانم تو در من
از من به من نزديكتر تو
از تو به تو نزديكتر من

بابک جهانبخش و فرزندش-عکس بابک جهانبخش و فرزندش-عکس جدید بابک جهانبخش و فرزندش-عکس فرزند بابک جهانبخش


ستاره
Logo