پست طنز ژوله از تماس تلفنی ایران با ترامپ

امیرمهدی ژوله، بازیگر و نویسنده طنز کشورمان، اخیراً پست طنزی را درباره با تماس تلفنی ایران و آمریکا در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – دونالد ترامپ به تازگی گفته: «چیزی که در رابطه با ایران مایلم شاهدش باشم؛ مایلم شاهد این باشم که آنها با من تماس بگیرند.»

پست طنز ژوله از تماس تلفنی ایران با ترامپ


امیرمهدی ژوله:

«ترامپ:بله بفرمایید
ایران:سلام خوبی؟
ترامپ:سلام، شما؟
ایران:به چندنفر گفته بودی بهت زنگ بزنن؟ کاری نداری؟
ترامپ:ایران تویی؟ واستا … واستا… الو! اومدم بالکن.
ملانی نفهمه باهات حرف میزنم. نباید جلوی همه ابراز دلتنگی میکردم، شر شده دیگه.
ایران:چه کاری بود کردی واقعا
ترامپ:طاقت نیاوردم دیگه. کجایی؟
ایران:کحام؟ خاورمیانه م. دیگه.
ترامپ:تنهایی؟
ایران:همه رو تاروندی دیگه، از ترس گیردادن‌های تو کسی زنگ هم نمیزنه.
ترامپ:ای جون! چی تنته؟
ایران:مسخره بازی درنیار
ترامپ:عکس بده
ایران:خیلی پررویی تو. نه بیرون میریم نه …
ترامپ:میدونی که شرایطمو
ایران:دارم حرف میزنم.. هرچی قول داده بودی زدی زیرش. به همه دوست‌های مشترکمون زنگ زدی که با من قطع رابطه کنن. چرا؟ پولامو که نمیدی، به بقیه هم که میگی ندن. هان چرا؟
ترامپ:میگم چی تنته؟
ایران:پیژامه بابامو پوشیده م.. جواب منو بده
ترامپ:تو با خواهر من نمیسازی
ایران:نه نمیسازم. مگه اون موقع که داشتیم قول و قرار میذاشتیم، با خواهرت میساختیم؟ یهو یادت افتاد؟
ترامپ:بیا میشینیم حرف میزنیم. یه جیبوتی اوردم روپایی میزنه. بیاببین
ایران:هروقت به قول و قرارای قبلیت عمل کردی میام جیبوتیت هم میبینم
ترامپ:باز روسیه زنگ زده بهت؟
ایران:به روسیه چه؟ اون هم لنگه تو، تو هم لنگه اون. چیکار داشتی گفتی زنگ بزنم؟
ترامپ:چی تنته؟
(و این جر و بحث تا ابد ادامه پیدا کرد)»


ستاره
Logo